sar neki

Juče u kasnim popodnevnima satima, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, primila je  informaciju od Sektora granične policije iz Bara, da se na području ulcinjskog akvatorijuma nalazi plovni objekat koji je kontaktirao Pomorsko operativni centar  Dobra Voda putem pomorske radio veze.