MilanVujovic

Nismo još dočekali nijednu zimu bez briga, uglavnom zdravstvene prirode: za sebe, najbliže ili veoma bliske osobe.

Milan Vujovic

U završni, dvanaesti dio ove godine ušli smo nespokojniji nego ikad u posljednje vrijeme. Neka netrpeljivost svuda varniči, kao elektricitet, i u svijetu i u Regionu i u Crnoj Gori.