kabal el

Podmorski energetski kabal između Crne Gore i Italije je projekat koji prevazilazi granice Crne Gore i uvršten je na zvanične liste projekata od značaja za Evropsku uniju i Energetsku zajednicu. Crna Gora će biti u središtu energetskih tokova povezujući se sa energetskim sistemom Italije i Zapadne Evrope, čime će postati energetska spona Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom (EU).

 

barI bar

Jedina pomorska linija između Crne Gore i Evrope, Bar–Bari-Bar ponovo je obustavljena pošto je istekao ugovor koji je crnogorska državna kompanija „Barska plovidba“ proljetos potpisala sa hrvatskom “Jadrolinijom”. Putnički brod “Dubrovnik“ više ne saobraća između Bara i Barija. Ovo je potvrdio predsednik Odbora direktora Barske plovidbe kapetan Ljubo Kočović.

Piše: Biljana DABIĆ

Kočović je kazao da članovi odbora direktora, predstavnici državnog kapitala, intenzivno rade na praćenju tržišta i iznalaženju modusa da Barska plovidba kupi polovni putnički brod i obnovi jedinu pomorsku liniju sa Italijom, odnosno Evropom.

"Konkretno kapetan Radojica Lazarević sa tehničkim sektorom Barske plovidbe posvećen je ovom pitanju koje je veoma važno ne samo za državno preduzeće, već i za grad Bar, za privredu Crne Gore i regiona. Dok se pojedinci bave „konfliktima interesa“ skrivajući svoje propuste i nezakonite radnje u prethodnom periodu, mi smo postavili ciljeve da obnovimo pomorsku liniju, sačuvamo crnogorsku pomorsku kompaniju u Baru, a na to nas obavezuje i tradicija, a i ukupni privredni prosperite"t, kazao je kapetan Kočović ističući da Crna Gora treba imati izlaz u Evropu pomorskim putem, preko Bara za Bari.

Ljudi iz struke koji su sada na čelu Barske plovidbe, mišljenja su da se polovni putnički brod može kupiti za 5-6 miliona evra.

Podsjetimo, Barska plovidba ostala je bez jedine redovne pomorske linije Bar–Bari–Bari, od 3.decembra 2016. Klasifikaciono društvo "Biro Veritas" otkazalo je klasu za putnički brod "Sveti Stefan 2" star 43 godine. Klasa je važila do 3. decembra 2018. godine, ali zbog neadekvatnih remonta brod nije zadovoljavao tehničke uslove za plovidbu.

Nakon pet mjeseci bez linije, hrvatska pomorska kompanija “Jadrolinija” povezivala je crnogorsku i italijansku obalu proteklih mjeseci ( od polovine maja, do kraja novembra) brodom “Dubrovnik” koji je “generacijski vršnjak” Svetom Stefanu 2, feribotu koji je u međuvremenu završio u turskom rezalištu.
Država je većinski vlasnik "Barske plovidbe" sa 51 odsto kapitala.

Linija Bar-Bari-Bar uspostavljena je 18. juna 1965. godine. Za poslednjih godinu dana, ovo je drugi put da se obustavi pomorska linija Bar –Bari-Bar.

 

Alegra dugi

marinn

Drugi dio XXII međunarodne konferencije MHCL 2017 (Material Handling, Construction and Logistics), koja se svake druge godine održava u Beču i Beogradu, održaće se od 16. do 18. novembra u Baru u organizaciji SUST-MARINA projekta (APPLYING AND PROMOTING THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TO AD MARINA BAR).

Ovaj međunarodni događaj značajnim dijelom odnosi se na AD Marinu Bar koja je predmet istraživanja SUST-MARINA projekta. Shodno tome, AD Marina Bar i HERIC-INVO kancelarija iz Podgorice (Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete u Vladi Crne Gore) podržali su organizaciju ovog međunarodnog događaja. Program drugog dijela međunarodne konferencije MHCL 2017 - Maritime and Port Logistics (http://sust-marina.wixsite.com/marina/) THE SECOND PART OF THE SPECIAL SESSION E – MARITIME AND PORT LOGISTIC OF THE XXII INTERNATIONAL CONFERENCE MATERIAL HANDLING CONSTRUCTION AND LOGISTICS sastoji se od:


Predstavljanja i analize dostignutih rezultata kroz SUST-MARINA projekat sa posebnim naglaskom na sertifikaciju AD Marine Bar koja je postala prva Blue Flag Marina u Crnoj Gori, prvi poslovni sistem iz pomorske privrede sertifikovan od strane TUV Rheinland za ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 (QMS i EMS), a od nedavno Gold Anchor Marina sertifikovana od strane TYHA.


Predstavljanje većeg broja od 24 naučno-istraživačka rada sadržana u Proceedings-u drugog dijela MHCL 2017 koja su napisana od strane autora sa osam univerziteta širom svijeta (Technical University of Denmark, TongMyong University South Korea, University of Piraeus, National Technical University of Athens, University of Aegean, University of Rijeka, University of Belgrade and University of Montenegro). Ove radove će saopštiti vodeći profesori iz oblasti Maritime and Port Logistics kao što su prof. dr Stratos Papadimitriou, prof. dr Nikitas Nikitakos, prof. dr Vassilis Tselentis, prof. dr Nenad Zrnić i drugi, stim što će kao specijalni gost konferencije biti prisutan dr Thalis Zis koji je stekao doktorsku disertaciju na prestižnom Imperial College London iz oblasti Maritime and Port Logistics u klasi prof. dr Michael Bell-a.


Po prvi put predstavljanje na jednoj akademskoj međunarodnoj konferenciji poslovnih sustema iz pomorske privrede (Italije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore) sa prezentacijama vodećih ljudi iz tih sistema za FLOATEX Italija i Limit Plus Slovenija, Marine Bar, Luke Bar, Port of Adria, Luke Kotor, Marine Trogir itd.


Organizovanje specijalnih okrugih stolova iz oblasti Maritime and Port Logistics (Sustainable Development) gdje će medijatori biti profesori prethodno navedenih univerziteta a panelisti ostali učesnici konferencije sa mogućnošću direktnog uključenja auditorijuma u raspravi, koja će se voditi na različite teme iz Maritime and Port Logistics (Sustainable Development).


Direktnog kontakta sa uglednim profesorima sa prethodno navedenih univerziteta, menadžerima iz navedenih poslovnih sistema i ostalim učesnicima konferencije.


Tokom konferencije organizovaće se posjete AD Marini Bar, Luci Bar i Port of Adria s aspekta povezivanja istraživanja na univerzitetima i realnim problemima pomorske privrede kao i posjeta starom gradu Baru i staroj maslini, s aspekta turističke promocije crnogorskih kulturnih i turističkih potencijala.


Organizovanje specijalne sesije Maritime and Port logistics na međunarodnoj konferenciji MHCL nastaviće se i u bliskoj budućnosti, tako da sve zainteresovane pozivamo da nam se pridruže na XXIII MHC konfernciji koja će biti organizovana 2019. godine u Beču.


Organizatori i domaćini drugog dijela međunarodne konferencije MHCL 2017 u Baru su naši profesori sa pomorskih fakulteta, Branislav Dragović i Radovan Orlandić.

 

paskuci

Kapetan Ljubo Kocovic fot.B

Jedina pomorska linija između Crne Gore i Evrope, Bar –Bari-Bar ponovo će biti obustavljena od 1.decembra jer tada ističe ugovor koji je crnogorska državna kompanija „ Barska plovidba“ proljetos potpisala sa hrvatskom Jadrolinijom.

Piše:B.Dabić

Država i fondovi, većinski vlasnici, Barske plovidbe, promjenili su svoja četri predstavnika u odboru direktora koji su bili imenovani prije četri mjeseca.
Novoizabranim članovima odbora direktora Barske plovidbe u prioritetima je da sačuvaju dva teretna broda,i pokušaju obnoviti liniju Bar-Bari-Bar koju je Crna Gora lani izgubila nakon 52 godine
Novi odbor direktora Barske plovidbe kojim predsjedava kapetan Ljubo Kočović kaže da lično ne bi ni došao u Barsku plovidbu da ne vjeruje u uspjeh.
- Mišljenja sam da preduzeće ima perspektivu, ali moraju se postići određeni preduslovi, prevashodno jačanje tehničkog i komercijalnog sektora. Računamo da ćemo uspjeti. Jedan od članova odbora direktora Radojica Lazarević i tehnički direktor  Dušan Đurišić bili su u Indiji gdje se nalazi naš teretni brod “Bar”,i produžili su potrebne sertifikate. To je u planu i sa brodom “Budva” kako bi ta dva teretna broda mogla nesmetano da prevoze terete, kazao je Kočović dodajući da je jedan od prioriteta nabavka putničkog broda pošto Crna Gora zaslužuje da ima izlaz u Evropu pomorskim putem, preko Bara za Bari.
-Brod hrvatske Jarolinije „Dubrovnik“ će ploviti do kraja novembra i linija Bar – Bari – Bar će biti ponovo obustavljena. Ukoliko uspijemo da kupimo putnički brod „Barska plovidba“ bi obnovila liniju Bar –Bari-Bar, a ako ne kupimo brod, jedino što nam preostaje jeste da pregovaramo sa inostranim brodarima za narednu godinu. Na tržištu naravno ima polovnih putničkih brodova. Ovih dana planiram sa tehničkih direktorom da pregledam jedan putnički brod, koji je u dobrom stanju. Imamo još pet –šest brodova koji bi po karakteristikama mogli zadovoljiti plovidbu na liniji Bar –Bari-Bar. Brodova ima, međutim, treba obezbjediti sredstva, kazao je Kočović. Ljudi iz struke koji su sada na čelu Barske plovidbe, mišljenja su da se polovni putnički brod može kupiti za 5-6 miliona evra.
Članovi odbora direktora Barske plovidbe u prethodna dva mandata su tvrdili da Barska plovidba ima para za kupovinu putničkog broda, čak se javnosti plasirala ideja o kupovini novog putničkog broda, uz tvrdnju da na svjetskom tržištu nema polovnih putničkih brodova. Rezultat njihovog rada je činjenica da je Crna Gora ostala bez jedine redovne pomorske linije Bar –Bari –Bari, od 3.decembra 2016.
-Barska plovidba nema dovoljno para za kupovinu polovnog broda. Neophodno je razgovarati sa bankama jer „Barskoj plovidni“ od polovine 2018. slede rate za teretne brodove. Postoji realna šansa da obezbjedimo novac dijelom kroz kredit, a preduzeće ima i nekretnine koje bi se mogle unovčiti, i naravno slede razgovori sa vladom, kazao je Kočović dodajući da se ne isključuje i partnerski odnos za obnavljanje linije.
Barska plovidba na isteku 2017.godine nema biznis plan.
Govoreći o viziji razvoja pomorskog preduzeća kao čovjek iz struke, Kočović navodi da je u planu nabavka i dva manja polovna teretna broda oko 3.000 tona, koji bi vozili terete po Jadranu. U Barskoj plovidbi razmišljaju o uspostavljanju linije Virpazar –Skadar što bi bila interesantna turistička ponuda, kako za turiste koji se odmaraju u ove dvije države, tako i za goste sa kruzer brodova.
Velika sredstva izdvajaju se za plate preko 50 zaposlenih u firmi, od kojih je značajan broj višak.
- Radimo novu sistematizaciju, a kada ista bude završena videćemo kako ćemo sa viškom zaposlenih. Jedna od prvih odluka novog odbora direktora je da nećemo za sada davati otpremnine, niti ćemo primati nove ljude. Pokušaćemo uposliti ljude koji su u preduzeću. Nije poenta otpuštati, već upošljavati, prvo zaposlene pa kako se firma razvija onda i razmišljati o zapošljavanju novih ljudi, ali stručnih i kvalifikovanih koji imaju iskustvo u pomorskoj privredi, zaključio je Kočović

BRODOVI IZDATI ISPOD TRŽIŠNE CIJENE

Tri dana prije nego što je imenovan sadašnji Odbor direktora, njihovi prethodnici su potpisali, odnosno produžili ugovor o najmu dva teretna broda:“Bar”i “Budva” sa kompanijom „Sea Pioneer Ltd“.
-Ugovor je potpisan na 8.400 $ po brodu, umanjeno za brokersku proviziju. Činjenica je da su vozarine porasle na svjetskom tržištu, ali bi nakon što je potpisan, raskidanje ugovora bilo na štetu Barske plovidbe. Pokušaćemo ugovoriti sa unajmiteljem iz Turske da putni troškovi pomoraca koji se ukrcavaju i iskrcavaju budu na teret unajmitelja. Svakako ubuduće će se voditi računa da ukrcaji i iskrcaji se vrše u lukama koje su geografski bliže zbog cijena avio karata što nije zanemarljiva cifra, kazao je Kočović. Prema njegovim riječima dnevne vozarine jesu varijabilne, a sada iznose oko 11,5 $. Za 8.decembar je zakazana vanredna sjednica akcionara. Tada bi trebao biti imenovan revizor Društva za 2017.
- Čekamo završni finansijski račun, mišljenje revizora pa ćemo tada znati gdje smo i sa čime raspolažemo, kazao je Kočović.

 

Jedro 850x250

radi se

U toku su i radovi u cilju prilagođavanja djela Gradske plaže u Baru pristupu licima sa posebnim potrebama.

Savez udruženja paraplegičara je sarađivao sa Morskim dobrom i davao sugestije, te će pristupna rampa za ulazak u more biti napravljena u skladu svjetskih standarda.
Savez udruženja paraplegičara CG uputio je JPMD i inicijativu za nabavku kolica za plaže I kretanja po pristupnim rampama . Zahvaljujući tehničkim karakteristikama, De-Bug Beach Wheelchair kolica za plažu su prikladna za ulaz I u more. Okvir kolica je izrađen od nerđajućeg čelika, - osovina točka napravljena je od materijala koji je otporan na koroziju od slane vode, - gume su troslojne, poliuretanske, niskog pritiska da bi omogućile funkcionisanje na šljunku, pijesku i neravnom terenu, - zadnji točkići se rotiraju za 360 stepeni, - naslon za ruke se lako savija i uklanja na bočni prelaz, - naslon za noge ima linearan položaj,kao i podešavanje po dužini i četiri položaja podešavanja ugla, te kapacitet težine do 158 kg.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore po molbi Saveza nabavilo je I je doniralo  četvoro ovakvih specijalnih kolica za plažu vrijednosti 19.397,00 eura-saopštili su iz Saveza udruženja paraplegičara CG.

 

 

Morsko dobro dugi

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar