Uhapšen pod sumnjom da se bavio nezakonitim ribolovom

uvala

Zbog bacanja  di­na­mi­ta ka­ko bi se ulo­vi­la ri­ba, po  mišljenju stručne javnosti, Crna Gora bi generacijama koje dolaze mogla u nasleđe ostaviti - mr­tvo mo­re.

Piše: Biljana Dabić

Iz nevladinog sektora, takođe, često upozoravaju da  kri­vo­lov mo­že do­ve­sti do dra­stič­nog sma­nje­nja i opa­da­nja ri­bljeg fon­da na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re. Ba­ca­njem sa­mo jed­ne na­pra­ve di­na­mi­ta uni­šta­va­ju se, ka­ko mla­di pri­mjer­ci ne­bro­je­nih vr­sta ri­be, od­ra­sli pri­mjer­ci ko­ji su re­pro­duk­tiv­ni, pa i sa­ma po­si­do­ni­ja ko­ja za­dr­ža­va i slu­ži kao sta­ni­šte mno­gim školj­ka­ma, ra­ko­vi­ma, mi­kro­or­ga­ni­zmi­ma i mno­go če­mu što či­ni ma­ri­kul­tu­ru is­pu­nje­ni­jom. Ri­blji fond se  mo­že za­šti­titi sa­mo po­ja­ča­nim kon­tro­la­ma, ka­ko na mo­ru, ta­ko i na kop­nu.

Policija preduzima aktivnosti na otkrivanju, sprječavanju i procesuiranju lica koja se bave nezakonitim izlovom ribe upotrebom eksplozivnih i drugih nedozvoljenih sredstava.

Barska policija uhapsila je D.S. (47) iz Bara zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Prije dva mjeseca u njegovoj blizini je pronađen dinamit i druga oprema pripremljena za nezakonit izlov ribe. U međuvremenu urađena su potrebna vještačenja u Forenzičkom centru. Nakon izvršenih vještačenja utvrđeno je da su eksplozivna sredstva izrađena od strane D.S, a u svrhu, kako se sumnja, korišćenja u nedozvoljenom izlovu ribe.

-Službenici Sektora granične policije i CB Bar su, 15. juna, sprovodeći aktivnosti na suzbijanju nezakonitog izlova ribe dinamitom, u reonu Crni rt – Opština Bar kontrolisali D.S. i tada u njegovoj blizini, nakon pretrage terena, pronašli torbu sa opremom za ronjenje kao i plastičnu kutiju sa četiri ručno pripremljena pakovanja dinamita sa umetnutim detonatorskim kapislama. Sve pronađeno je izuzeto i upućeno u Forenzički centar radi vještačenja, navodi se u zvaničnom saopštenju Uprave policije.

U konsultaciji sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, D.S. je lišen slobode i on će, uz posebni izvještaj kao dopunu krivične prijave prethodno podnijete po nepoznatom izvršiocu, biti priveden tom tužiocu, zbog osnovane sumnje da je počinio navedeno krivično djelo.

Iz Uprave policije navode da se nastavljaju aktivnosti na otkrivanju, sprječavanju i procesuiranju lica koja se bave nezakonitim izlovom ribe upotrebom eksplozivnih i drugih nedozvoljenih sredstava

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar