Poziv za predlaganje kandidata...

Sport opština

Opština Bar dodjeljuje godišnja priznanja iz oblasti sporta.

Opština Bar raspisala je Javni poziv za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta za 2023. godinu u kategorijama: najbolji sportista, najbolji perspektivni sportista, sportska ekipa godine, sportski radnik godine i trener godine.

Pozivaju se sve sportske organizacije – sportski klubovi, školska ili studentska sportska društva, sportsko-rekreativna društva i sportske organizacije lica sa invaliditetom registrovane na teritoriji opštine Bar da dostave svoje obrazložene predloge za dodjelu ovih godišnjih priznanja.

Predloženi sportisti, sportski radnici, treneri i sportske organizacije trebaju imati zapažene rezultate u godini za koju se priznanja dodjeljuju, te moraju ispuniti uslov učešća odnosno takmičenja u najmanje jednoj cijeloj sportskoj sezoni.

Za izbor perspektivnog sportiste Bara mogu biti predloženi sportisti uzrasta od 14 do 18 godina, a koji već nisu bili nosioci ovog priznanja.

Predlozi se podnose u pisanoj formi na Građanskom birou Opštine Bar, sa naznakom: Sekretarijat za sport i mlade - Komisiji za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta za 2023.godinu, u roku od 8 dana od dana raspisivanja Javnog poziva.

Dodatne informacije o svim pitanjima od značaja za prijavljivanja po Javnom pozivu mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:30 h - 14:00 h u Sekretarijatu za sport i mlade, kancelarija broj 203 iii na telefon broj 030/301-483. Javni poziv i obrasci za upućivanje predloga dostupni su na zvaničnoj internet stranici Opštine Bar: www.bar.me .

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar