Pravilnom ishranom do boljih sportskih rezultata

labovicka 

Od kada postoje sportska takmičenja prisutno je pitanje- šta jesti i piti da bi se poboljšao rezultat.

Danas sigurno znamo da ishrana sportista utiče na njihovo zdravlje, sastav tijela i masu, iskoristivost energenata za vrijeme aktivnosti, oporavak i igru. Način ishrane značajno utiče na sportski rezultat!

Da bi sportisti zadovoljili svoje energetske potrebe i obezbijedili dovoljno hranjivih materija za funkciju organizma i izgradnju novih tkiva, adekvatna ishrana je jedan je od veoma značajnih elemenata kompletnog trenažnog procesa.

Svjesni značaja pravilne ishrane sportista, NVO „Centar za ekologiju i afirmaciju zdravlja-CEAZ“ realizuje projekat „Pravilna ishrana i suplementacija za bolji sportski rezultat“. Projekat je podržan od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta u okviru programa „Sport – jer brinem o sebi“.

Tokom projekta najmanje 200 sportista iz pet gradova Crne Gore imaće priliku da provere svoje znanje o pravilnoj sportskoj ishrani i suplementaciji i da to znanje obogate, ali i da steknu uvid u svoju tjelesnu kompoziciju merenjem na “Tanita” vagi. Planiran je rad u Tivtu, Herceg Novom, Nikšiću, Pljevljima i Kolašinu.

Stručni tim NVO „Centar za ekologiju i afrmaciju zdravlja – CEAZ“ je druženje sa sportistima počeo u Herceg Novom sa OK „Albatros“.

-Hvala djevojkama na divnom i veoma aktivnom druženju, brojnim pitanja kroz koja su pokazale da su veoma zainteresovane da primjenom pravilne ishrane utiču na svoj sportski rezultat. Nastavljamo sa radom sa sportistima zahvaljujući podršci Ministarstvo sporta i mladih i to kroz realizaciju projekta „Pravilna ishrana i suplementacija za bolji sportski rezultat“, kazala je doc. dr Snežana

Prema riječima dr Barjaktarović Labović sportisti bi trebalo da budu upoznati sa osnovnim principima sportske ishrane, o vrstama hranjivih materija, količini i dnevnom rasporedu obroka.

-Prema većini istraživanja sprovedenih u svijetu sportisti najviše informacija dobijaju od svojih trenera, posebno od trenera koji se bave kondicijom. U velikom broju istraživanja sprovedenim u Evropi, kao i na drugim kontinentima, rezultati pokazuju različit stepen znanja sportista o pravilnoj sportskoj ishrani i suplementaciji. Projekat NVO „Centra za ekologiju i afirmaciju zdravlja-CEAZ“ se bazira na istraživanju koje bi zahvaljući reprezentativnom uzorku i pravilnoj stratifikaciji dalo prve rezultate koji se odnose na način ishrane i suplementacije sportista i sportistkinja u našoj zemlji, navodi dr Barjaktarović Labović.

Šta su pokazali dosadašnja istraživanja CEAZ-a?

Podsjećamo, da je NVO „Centar za ekologiju i afirmaciju zdravlja-CEAZ“ iz Bara prošle godine sproveo istraživanje „Ispitivanje znanja sportista o pravilnoj ishrani i suplementaciji“ koje je bilo podržano od strane Ministarstva sporta i mladih.

U istraživanju je učestvovalo više od 200 sportista iz Podgorice, Berana, Bijelog Polja, Bara i Budve.

Rezultati istraživanja su pokazali nezadovoljavajuće znanje o elementima pravilne ishrane i uloge pojedinih nutrijenata u organizmu. Takav rezultat se može objasniti činjenicom da se više od trećine ispitivanih sportista uopšte ne informiše o pravilnoj ishrani, a oni koji pokazuju interesovanje se informišu o ishrani kod trenera, zatim iz popularnih časopisa, manji broj iz stručne literature, a tek nekoliko ispitivanih sportista za način ishrane pita lekara. Takođe, većina ispitivanih sportista nije prošla nikakav oblik edukacije o pravilnoj ishrani i suplementaciji, ali ohrabruje činjenica da je 98% sportista iskazalo zainteresovanost za edukaciju o pravilnoj ishrani.

Kada je u pitanju upotreba suplemenata, rezultati istraživanja pokazuju da ih koristi nešto manje od 40% sportista i to najčešće vitamine i mineralne.

Bez obzira što su sportisti uključeni u istraživanje pokazali viši nivo znanja u odgovorima na grupu pitanja koja se odnosi na znanje o unosu tečnosti i hrane prije, u toku ili poslije treninga ili takmičenja, oni ne zadovoljavaju preporuke za optimalnu hidraciju, odnosno ne piju dovoljno vode tokom dana.

Status uhranjenosti sportista je procijenjen u odnou na BMI index. Više od 80% ispitivanih sportista je normalno uhranjeno. Nešto manje od polovine sportista kojima je mjeren procenat tjelesnih masti je imao preporučen sadržaj masti u ukupnoj tjelesnoj masi. Četvrtina je imala vrijednosti preko, ali u rangu fizički dobro pripremljenih. Kao i kod BMI i ovdje postoji statistički značajna razlika po polu (p=0,002). Više problema sa težinom imaju sportistkinje.

Dobijeni rezultati ukazuju za potrebom organizovanja edukacija vezanih za pravilnu ishranu za one koji se profesiodnalno bave sportom. Posebno je važno, u skladu sa opterećenjima, pristupiti individualnom planiranju ishrane svakog profesionalnog sportiste.


By Biljana Dabić

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar