voz u vir

Zadovoljstvo nam je da informišemo širu javnost, kao i sve osobe oštećenog vida, koje su članovi i članice jedne od osam lokalnih organizacija Saveza slijepih Crne Gore- SSCG, da smo  nastavili saradnju sa Željezničkim prevozom Crne Gore- ŽPCG.