Energetska efikasna urbana mobilnost

biciklovi 1

Opština Bar u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore i Njemačkom razvojnom agencijom (GIZ) realizovala je pilot projekat kojim je grad postao bogatiji za mobilijar u vidu dva sistema za parkiranje bicikala i tri specijalizovane rampe na objektima javnih ustanova za pristup osoba smanjene pokretljivosti.

Parkinzi za bicikla sa siluetom automobila postavljeni su pored parking prostora na trgu Vladimira i Kosare i na mjestu predviđenom za paralelno parkiranje uz zgradu Opštine Bar, a specijalizovane rampe i rukohvati, u skladu sa standardima za osobe sa smanjenom pokretljivošću i prethodno uklanjanje arhitektonskih barijera, postavljeni su na ulazu zgrade Opštine Bar, Doma kulture „Vladimir Popović Španac“ i Galerije „Velimir A. Leković“. Propisni rukohvati postavljeni su i na glavnom ulazu u zgradu Opštine, ulazu u Građanski biro i na ulazu službe matičara.

Cilj ovog projekta bio je unaprijeđenje energetske efikasnosti, zdrave životne okoline i urbane mobilnosti građana po uzoru na brojne evropske gradove.

biciklovi 2

Pomoćnica sekretara Sekretarijata za uređenje prostora Darinka Martinović Milošević kazala je da građani treba da budu upoznati sa konceptom energetske efikasnosti i urbane mobilnosti, i ukazala na neophodnost uređenja grada u skladu sa zelenim strategijama.

“Načelo urbane mobilnosti podrazumijeva grad po mjeri ljudi, a ne po mjeri automobila. Kroz ovu interesantnu instalaciju ukazujemo koliko jedan automobil zauzima prostora koji može biti iskorišten za alternativni i zdraviji vid prevoza kakav je biciklo. Akcenat je, dakle, na biciklizmu i uklanjanju arhitektonskih barijera postavljanjem rampi i rukohvata, u skladu sa standardima za osobe sa smanjenom pokretljivošću na ulazima javnih institucija”, navela je Martinović Milošević.

Sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine u Opštini Bar Vesko Gvozdenović kazao je da je Opština prepoznala značaj ovakvog projekta i obezbjedila eksterno finansiranje koje je u funkciji održivog razvoja. On je najavio da će Sekretarijat, koji je bio nosilac ovog projekta, i dalje tražiti modele za obezbjeđivanje sličnog mobilijara koji će biti od koristi građanima Bara.

Pilot projekat koji je realizovan u Baru predstavlja dio projekta „Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope (SUMSEEC II) koju Zajednica opština Crne Gore realizuje u saradnji sa GIZ-om. U okviru ovog projekta raspisan je javni konkurs na kojem je Opština Bar ostvarila finasijsku podršku i stručnu pomoć, sa najinovativnijim i najkreatvnijim planom. Osnovni ciljevi projekta su razvoj održivih, energetski efikasnih i zelenih transportnih rješenja za gradove JIE, u skladu sa definisanim strateškim opredjeljenjima Evropske unije i njenih zemalja članica. Vrijednost projekta je 6.555,00€, a pored sredstava obezbijeđenih od strane Njemačke razvojne agencije, projekat je sufansirala Opština Bar.

Regionalna projekat menadžerka GIZ-a Jasna Sekulović kazala je da ono što je izdvojilo predlog Opštine Bar jeste inovativan način prikaza koliko površina parking mjesta za jedan automobil zauzima mjesta kao i parking za 10 bicikala. Na taj vizuelno privlačan način lokalna uprava poziva svoje stanovništvo da više koristi biciklo. Pored toga, koncept urbane mobilnosti u gradskoj sredini podrazumijeva i pokretljivost i pristup kulturnim sadržajima i javnim službama svih kategorija stanovništva, što je postignuto postavljanjem pristupnih rampi za korišćenje osoba smanjene pokretljivosti, rekla je Sekulović.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar