I Stari grad Budva uvela izletničku taksu

kapija

Za Stari grad Bar turisti, bilo individualni, bilo u grupi, plaćaju ulaz 2 evra, a za Staru maslinu jedan evro


Izletničku taksu godinama plaćaju organizovane grupe turista koji posjećuju Stari grad Kotor i Cetinje. Od 20.maja izletničku taksu, grupe će plaćati i za obilazak Starog grada Budva

Piše: Biljana Dabić

Sve organizovane grupe turista koje posjećuju Stari grad Budva u obavezi su da od 20.maja plaćaju izletničku taksu. Cijena izletničke takse je jedan evro.

Izletnička taksa naplaćivaće se svakom posjetiocu/turisti koji u okviru organizovanih grupa posjećuju turistički lokalitet Stari grad Budva.

-Izletničku taksu neće plaćati djeca do 12 godina, lica sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama, učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i fakulteti u okviru redovnih programa održavanja obrazovnih, sportskih i kulturnih manifestacija, strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama oslobođeni plaćanja taksi i koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći, gosti smješteni u turističkim kapacitetima koji se nalaze na teritoriji opštine Budva, koji su već platili boravišnu taksu; Lica iz stava 1 ovog člana ne plaćaju izletničku taksu ako podnesu dokaz o ispunjavanju uslova iz stave 1 ovog člana (potvrda obrazovne institucije, ljekara ), saopšteno je iz TOB.

Alegra dugi

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar