Luka Bar dobila isključivo pravo korišćenja na ustupljenom lučkom području

ad lukka

Između Lučke uprave Crne Gore i Luka Bar AD potpisan je Aneks IV Ugovora o korišćenju morskog dobra.


Potpisivanjem Aneksa, koji je prethodno prihvatila Vlada Crne Gore, Luci Bar je potvrđeno isključivo pravo korišćenja lučkog područja i infrastrukture, saglasno Ugovoru o korišćenju morskog dobra, uz obavezu da obezbijedi optimalno iskorišćenje potencijala i razvoj, u skladu sa zakonom i strateškim opredjeljenjima Države, prostorno-planskom dokumentacijom za lučko područje i lučkim razvojnim planovima.

Zaključivanjem Aneksa IV Luka Bar AD je preuzela obavezu da, u periodu za koji se produžava pravo korišćenja lučkog područja i obavljanja lučke djelatnosti, zaključno sa 31.12.2037.godine, investira 61.133.000 eura.

Luka Bar AD će, za korišćenje ustupljenog lučkog područja i infrastrukture, plaćati, kao i do sada, odgovarajuću naknadu na godišnjem nivou.

Luka Bar unutrašnji baner

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar