Brižno o vodama Crne Gore

Morača foto Anto Bakovic Bar

Svjetska komisija za životnu sredinu i razvoj promovisala je koncept održivog razvoja definicijom: "Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe".

Voda, kao važan element životne sredine, pratila je ovaj koncept, tako da su u osnove međunarodnog prava u vezi voda polako počele ulaziti odredbe koje su se bavile održivošću. Danas se u cijelom svijetu ulažu veliki napori u pravcu postizanja održivog upravljanja vodnim resursima i postavljaju se novi ciljevi, principi i standardi u kreiranju politike i potrebnom okruženju za njenu implementaciju. Globalne i međunarodne konvencije, a posebno Okvirna direktiva o vodama Evropske unije, predstavljaju bitna dokumenta za aktivnosti u domenu korišćenja, zaštite voda i zaštite od voda, koje mora da sprovede Crna Gora u narednom periodu. Uvođenje nove politike zahtijeva značajne promjene u dosadašnjoj praksi planiranja i upravljanja vodama, institucionalnoj organizovanosti, zakonskoj regulativi, finansiranju, itd. Država, kao inicijator, treba da pruži svu potrebnu podršku da se svi složeni i nagomilani problemi u vodoprivredi riješe uvažavajući prirodno okruženje, potencijale i realne mogućnosti s jedne strane, i osnovne principe i zahtijeve definisane u Okvirnoj direktivi, s druge strane.

Luka Bar unutrašnji baner

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar