Port of Adria kontinuirano bilježi rast prometa tereta

fotot adria

Poslovanje Port of Adria u prvom kvartalu tekuće godine obilježeno je značajnim poslovnim aktivnostima i pozitivnim rezultatima.

Ukupan promet tereta za prva tri mjeseca iznosio je 152.747t i veći je za 54% u odnosu na uporedni period prošle godine. Promet kontejnera u TEU jedinicama zabilježio je povećanje od 7%, dok je promet generalnih tereta veći za 162% u odnosu na isti period 2017. godine. U odnosu na isti uporedni period 2013. godine koja je prethodila privatizaciji, u prvom kvartalu tekuće godine promet kontejnera u TEU jedinicama povećan je 65%, dok je promet generalnih tereta veći za 35%.
Značajan posao ugovoren prošle godine, a koji se u pozitivnom trendu nastavlja i u ovoj godini, jeste uvoz lesonitnih ploča za tržište regiona, sa planiranim količinama preko 50.000 tona do kraja godine. Od ostalih generalnih tereta, najznačajnije realizovane robe su: toplo/hladno valjana traka, aluminijum, građa, banane, cement, pocinkovani lim, kao i oprema - projektni tereti. U martu je uspješno završen prihvat prvog broda sa komponentama vjetrenjača. Nastavljen je trend dopreme opreme za projekat podmorski energetski kabal i izgradnju trafo stanice Lastva Grbaljska. Kada je u pitanju kontejnerizovan teret, najznačajnije robe koje se transportuju su: banane, polietilen, mašine i oprema, šećer, smrznuti proizvodi, keramika, tekstil, rude, razna potrošačka roba i sl.
Strategija razvoja AD Port of Adria zasniva se na saradnji sa lokalnim i međunarodnim kompanijama kroz realizaciju projekata od zajedničkog interesa, stvaranju i unapređenju partnerskih odnosa sa svim učesnicima u logističkom lancu kako bi se osigurala kvalitetna i konkurentna usluga-javili su nam iz Službe za odnose s javnošću

Adria

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar