"Bolje sestre" među 150 najznačajnijih kraških izvora na svijetu

regional

Svjetska mapa voda u karstu (WOKAM) dio je svjetskog programa hidrogeološkog mapiranja i procjene (WHYMAP) koja ima za cilj omogućavanje globalnog upravljanja vodnim resursima.

Projekat WOKAM podržan od strane Međunarodnog udruženja hidrogeologa (IAH) i UNESCO-a uspostavljen je 2012. godine kako bi se dobio bolji globalni pregled kraških izvora i da bi se stvorila osnova za održivo međunarodno i globalno upravljanje vodnim resursima.

“Grupa od 30 međunarodnih eksperata iz oblasti karsta prilikom rada na mapiranju 150 najznačajnijih tačaka karsta u svijetu, na mapu je uvrstila i izvorište Bolje sestre. Ovo izvorište snabdijeva čitavo Crnogorsko primorje visokokvalitetnom pitkom vodom i zasluženo se nalazi na novoj listi 150 najvažnijih kraških izvora svijeta. Za nas je veoma važno što se ovako važan prirodni resurs Crne Gore koji je dat na upravljanje JP ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” našao među najznačajnijim svjetskim tačkama kada je karst u pitanju, jer sada imamo i globalno prepoznat značaj i odgovornost da nastavimo sa aktivnostima koje će doprinijeti boljoj zaštiti izvorišta, ali i daljim istražnim radovima koji podrazumijevaju prikupljanje podataka o sastavu sedimenta, izdašnosti izvorišta, kvalitetu vode” istakao je Goran Jevric, direktor JP „Regionalnog vodovoda za Crnogorsko primorje.

“Izgradnja vodozahvata Bolje Sestre za potrebe regionalnog vodovodnog sistema je najveći implementirani regionalni projekat vodosnabdijevanja u posljednjih četvrt vijeka na cijelom karstu Mediterana i Jugoistočne Evrope, i ovakvo priznanje od strane međunarodnih eksperata pod pokroviteljstvom UNESCO-a i Međunarodnog udruženja hidrogeologa ukazuje na globalni značaj vodnih kapaciteta kojim raspolaže Crna Gora, ali i još jednu potvrdu ispravnosti vizije Vlade Crne Gore da se na jedan tehničko-tehnološki veoma kompleksan način riješi višedecenijski problem nedostatka pitke vode na Crnogorskom primorju. Ovo sada, takođe, pretpostavlja i globalnu odgovornost Regionalnog vodovoda i Crne Gore na planu održivog upravljanja sveukupnim vodnim resursima, ali i dodatno jačanje kapaciteta Regionalnog vodovoda u cilju zaštite i razvoja izvorišta Bolje sestre” - dodao je direktor Jevrić.

Na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, potpisan je Sporazum o saradnji kojim je definisana saradnja ovog fakulteta i Regionalnog vodovoda, ali i Građevinskog fakulteta iz Podgorice kao i Zavoda za geološka istraživanja iz Podgorice. Planirano je da se u 2018. godini po prvi put organizuje ovako važan međunarodni skup u Crnoj Gori, pod pokroviteljstvom UNESCO-a u okviru kojeg će se vršiti istraživanja i na području Nikšićkog polja, izvorišta Bolje sestre, Skadarskog jezera ali i Crnogorskog primorja.

“Tokom sastanka na Rudarsko-geološkom fakultetu vođeni su i razgovori o rezultatima projekta WOKAM koji je realizovan pod pokroviteljstvom UNESCO-a i Njemačkog geološkog zavoda koji je završen 2017.g.kroz petogodišnji naučno-istraživački rad i koji je za ishodovao mapiranjem 150 najznačajnijih karstnih izvora na svijetu, a Bolje sestre su kvalitetom vode kojom se regionalno snabdijevaju potrošači na Crnogorskom primorju sasvim opravdale sve veoma složene metode koje su primijenjene prilikom izrade vodozahvata na izvorištu Bolje sestre”- istakao je prof. dr Zoran Stevanovic, koji trenutno predsjedava Kraškom komisijom IAH-a, koja je u velikoj mjeri doprinijela implementaciji projekta vezanog za izvorište Bolje sestre od 2006-2009. godine, i koji je jedan od sedam članova međunarodnog odbora ovog važnog petogodišnjeg istraživanja UNESCO-a na planu izrade Mape 150 najznačajnijih karstnih izvora na svijetu

Tako vazna saradnja Regionalnog vodovoda sa profesorom Stevanovićem i Rudarsko geološkim fakultetom iz Beograda podrazumjeva zajedničku podršku međunarodnom događaju pod nazivom „Characterization and Engineering of Karst Aquifers (CEKA)“-saopštila nam je Informativna služba JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar