Barska plovidba:Porast vozarina na svetskom tržištu

B. Ćalić

Na pragu isteka trogodišnjeg ugovora za najam dva teretna broda pomorske kompanije “Barska plovidba” – “Bar” i “Budva”, vjerovatno je da će ugovori za narednu godinu biti produženi sa istim unajmiteljem „Sea Pioneer Ltd“ čija je firma registrovana u Engleskoj, a vlasnik je biznismen iz Turske.

Piše:B.Dabić

Za iznajmljivanje teretnih brodova Barske plovidbe interesovanje je iskazala i renomirana kompanija iz Danske. Međutim, iako su skandinavci ponudili nešto veću cifru, kako saznajemo od čelnika Barske plovidbe imali su „limitirajuće“ uslove pa su šanse da stavi potpis na ugovor sa Barskom plovidbom ipak na strani biznismena iz Turske.
Opstanaku kompanije Barska plovidba, na ruku ide činjenica da su vozarine na tržištu počele da rastu, ali iz pomorske kompanije su iziričiti da je neophodno povećati prihode, smanjiti rashode, i neminovno sprovesti racionalizaciju radnih mjesta.
Prdsjednik odbora direktora Barske plovidbe Branislav Ćalić potvrđuje da je kompanija Norden iz Danske ponudila najbolje vozarine, za 2018.-tu godinu : 8.600 $/ dan, za 2019.godinu dnevno po brodu 9.700 $.
-Klauzule nisu bile sve usaglašene iz razloga što neke Nordenove zahtjeve nismo mogli prihvatiti. Prihvatili smo ponudu dosadašnjeg unajmitelja koji je ponudio 8.600 umanjeno za proviziju to iznosi 8.450 $ po brodu dnevno. Ova cijena je nama prihvatljiva, i naravno, da se kroz ugovore obezbjedimo da će unajmitelj redovno plaćati obaveze prema Barskoj što do sada i nije bio baš slučaj, kazao je Ćalić. On dodaje da kompanija „Sea Pioneer Ltd“ duguje 220 hiljada za najam oba broda Barske plovidbe.
Iako upućeni u tržište smatraju da je postignuta cijena ispod trenutne na tržištu, te da je u najavi rast cijena vozarina, Ćalić je mišljenja “ dogovorena je dobra cijena”. Međutim, kompanija, ističe predsednik odbora direktora Barske plovidbe, ima velike dnevne troškove.
- Dnevno: za posade teretnih brodova se izdvaja 3.000, zatim održavanje, pa zaposleni u firmi 2.500 evra. Mora postojati kontrola nabavke za brodove. Stavovi odbora direktora su da troškovi moraju biti niži. Do sada je kadete plaćala Barska plovidba, nadamo se da će i država jednim dijelom učestvovati u finansiranju kadeta. To je na godišnjem nivou oko 140 hiljada što je do sada firma plaćala, kazao je Ćalić dodajući da je planirana racionalizacija broja zaposlenih u firmi.
-U toku je izrada nove sistematizacija. Naša viđenje je da jedan čovek prati teretne brodove, sređujemo bazu podataka za pomorce da pratimo i vidimo koliko je pomoraca prošlo, ko su ti ljudi, koliko dugo plove, kakve su im mogućnosti, da dobijemo bazu elektronskih podataka za budući period. Pokrenulo se pitanje dobijanja ljekarskih uvjerenja, jer to treba pooštriti što je u interesu i samih pomoraca. Od trenutno zaposlenih 52, plan je da u preduzeću ostane 20-25. U svijetu imate komapanije koje imaju 100 brodova i 100 zaposlenih. Na primer, naša putnička agencija upošljava 25 radnika, a kako nemamo naš putnički brod, agencija praktično i ne radi, kazao je Ćalić. On najavljuje i nova zapošljavanja, ali ljudi koji čine „kadrovska rješenja“.
Ćalić je takođe, kazao da se u tekućoj godini ne može ni razmišljati o kupovini putničkog broda koji bi ponovo plovio na liniji Bar – Bari-Bar

OTPREMNINE
Imajući u vidu situaciju u kavoj se nalazimo, da firma godinama posluje sa gubicima, Odbor direktora je predložio otpremnine: za visoku spremu 14 hiljada eura, 12.000 za višu i 10.000 za srednju stručnu spremu, kao i 1.000 evra za zaposlene u menadžmentu. Poziv je poslat i vidjećemo . Smatram u ovom trenutku ne možemo više. Da se razumijemo, u ovoj firmi radi nekoliko ljudi, a ostali nemaju posla, kazao je Ćalić.

ZAPOSLENI U BARSKOJ NEZADOVOLJNI
Prema našim saznanjima zaposleni u Barskoj plovidbi nisu zadovoljni ponuđenom otpremninom. Za sada od preko 50 zaposlenih za otpremninu je prijavilo svega njih 5-6.
Kolektivni ugovor kojim su „zaštićeni“ radnici skoro je identičan kolektivnom ugovoru prema kojem su isplaćeni radnici u privatizovanom dijelu Luke Bar. Otpremnine za lučke radnike iznosile su i oko 40 hiljada evra, u zavisnosti od godina radnog staža.

Alegra Banner 720x90 1

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar