dr Dragoslav Tomanović o hirurgiji...

Zgrada a3333

Hirurgija je kompleksna vještina, ali bez humanog pristupa, doktor je samo dio operacione sale.

Gost rubrike „Doktor preporučuje“ koju Radio Bar svakog utorka realizuje u sklopu emisije „Sunčanom stranom ulice“, bio je doktor Dragoslav Tomanović, hirurg.

RB/BI: Opšte je poznato da je hirurgija grana kliničke medicine koja se bavi tretmanom bolesti i povreda na operativni način, a stara je koliko i čovječanstvo. Vrlo ste pozvani da date odgovor na pitanje šta je neophodno da bi neko važio za dobrog hirurga kako zbog Vaše dugogodišnje prakse, tako i zbog izuzetnih referenci.

Dr Tomanović: Hvala na lijepim riječima. Ne želim da budem neskroman, ali hirurg je poslenik grane medicine koja se na latinskom zove ars chirurgiae, što znači da je uspješna operacija, pored medicine, i umjetnost. Sposobnost za težak, posvećen, odgovoran i stručan rad je odlika hirurga. Ipak, možete tehnički biti veoma vješti i znati puno toga, ali bez humanog, ljudskog pristupa, samo ste dio operacione sale. 

RB/BI: Nekoliko decenija ste bili hirurg u javnom zdravstvenom sistemu, prepoznati ste, kao što sam već kazala, kao vrstan stručnjak i van lokalnih okvira. Od skoro ste dio tima u privatnom sektoru. Bili ste direktor Opšte bolnice Bar, a sada ste medicinski direktor u privatnoj klinici. Kako ste se snašli i koje su prednosti, a koje manjkavosti u odnosu na praksu na koju ste navikli?

Dr Tomanović: Hirurg sam 32 godine, a prije dvije godine pridružio sam se timu kvalitetnih investitora sa kojim, između ostalog, dijelim isto mišljenje i viziju po pitanju pružanja zdravstvenih usluga. Smatramo da fokus treba staviti na potrebe pacijenta. Tako je nastao naš moto „Pacijent na prvom mjestu“. Upravo ta vizija nas je dovela do cilja – stvorili smo bolnicu koja pruža kvalitet medicinskih usluga na veoma visokom nivou.

RB/BI: Koji su najučestaliji hirurški zahvati iz oblasti opšte hirurgije koje izvodite?

Dr Tomanović: Dio sam hirurškog tima kojeg predvodi akademik profesor Ranko Lazović. Najčešće operacije koje izvodimo su iz oblasti maligne digestivne hirurgije, odnosno zloćudnih tumora organa trbuha, pa i onih u odmaklom stadijumu, zbog kojih su ranije pacijenti odlazili u inostranstvo. Naravno, osim ovih, rade se i svakodnevne operacije kile, žučne kese, slijepog crijeva, hemoroida, kao i operacije iz domena tzv. „male hirurgije“ (promjene na koži, masna tkiva i slično). 

RB/BI: Kakvi su uslovi medicinskog zbrinjavanja vaših pacijenata? To pitam iz razloga jer je liječenje bolesnika koji se hirurški tretiraju specifično u odnosu na zdravstvene tegobe sa kojima se bore ostali pacijenti.

Dr Tomanović: Bolesnici u ustanovi u kojoj sada radim na raspolaganju imaju dvije savremeno opremljene operacione sale za otvorenu i laporoskopsku hirurgiju, Jedinicu intenzivnog liječenja predviđenu za sedam pacijenata čije stanje zahtijeva mehaničku ventilaciju i stalni monitoring vitalnih funkcija. Imamo Odjeljenje hirurgije u kome su 20 modernih bolesničkih soba. To su praktično sobe u rangu hotelskih, kategorisanih sa četiri plus zvjezdice. Sve ovo podržava laboratorija (biohemijska, imunološka, mikrobiološka, patohistološka) i Centar za radiologiju koji posjeduje magnet 1,5 Tesla, skener 168 slajsni, rendgen aparat sa niskim dozama zračenja, pet ultrazvučnih aparata najnovije generacije. U sklopu bolnice radi i poliklinika sa stalno zaposlenim pulmologom, kardiologom, ortopedom, hirurgom, ginekologom, pedijatrom, hematologom.

 RB/BI: Opišite nam tok preoperativne pripreme, kako se sprovodi dijagnostika, šta podrazumijeva pregled anesteziologa…

Dr Tomanović: Poslije pregleda hirurga i odluke da se operiše, pacijent dobija detaljna uputstva za prijem u bolnicu, određujemo datum i vrijeme prijema, savjetujemo šta da sa sobom ponese od ličnih stvari i medicinske dokumentacije. Po prijemu se sprovodi pregled anesteziologa i u slučaju potrebe, rade se dodatne analize, snimanja, konsultativni pregledi drugih subspecijalista, a sve to da bi pacijent bezbjedno bio operisan, izliječen i otpušten kući. 

RB/BI: Da li zahvate sprovodite tradicionalnom metodom ili laporoskopski? I, koje su, prema Vašem mišljenju i iskustvu, prednosti i nedostaci ovih metoda?

Dr Tomanović: Obje sale su opremljene za otvorenu i laporoskopsku hirurgiju. Praktično sve operacije koje se rade otvorenom metodom, mogu se uraditi i laporoskopski, a odabir zavisi od toga da li je za pacijenta bezbjednija jedna ili druga metoda. Ako pacijent ima, pored osnovne, i druge bolesti koje otežavaju liječenje, hirurg i anesteziolog će odlučiti koja je metoda za tog pacijenta najbolja.

 RB/BI: U posljednje vrijeme u Crnoj Gori je sve više privatnih medicinskih ustanova. Da li standard građana može da prati cjenovnik dijagnostike i liječenja u privatnom sektoru?

Dr Tomanović: O ovom pitanju sam razmišljao i razmišljam na dva načina – iz ugla pojedinca i sistemski. Ovih dana smo prijateljima poželjeli dobro zdravlje u novoj godini. Svi nastojimo da živimo što zdravije i volimo reći da je najvažnije biti i ostati zdrav, a onda lakše izdvajamo novac za manje važne stvari. Ubijeđen sam da će uskoro privatni i državni zdravstveni sektor postati jedno i da će kvalitet privatnih bolnica biti dostupniji svim našim pacijentima.

Izvor: Barinfo / autorka VJERA KNEŽEVIĆ VUČIĆEVIĆ

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar