Bar: Donijeta Odluka o raspodjeli sredstava za NVO za 2023. godinu

nvoser

Podrška Opštine Bar NVO sektoru bila je  164.500 eura.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u opštini Bar je, na osnovu raspisanog javnog konkursa, donijela Odluku o raspodjeli sredstava za projekte i programe NVO za 2023. godinu.

Sredstva iz budžeta Opštine Bar u ukupnom iznosu od 164.500 eura dodijeljena su za finansiranje rada 27 nevladinih organizacija koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Baru.
Od ukupnog iznosa sredstava 98.700 eura je opredijeljeno za projekte organizacija nevladinog sektora po Konkursu, dok je 65.800 eura namijenjeno za finansiranje programa nevladinih organizacija koje za Opštinu Bar imaju poseban status zbog dostignutih dometa i kontinuiteta u radu.

Podršku u realizaciji inicijativa i programa ostvarile su one nevladine organizacije djeluju u sferama obezbijeđivanja socijalne i zdravstvene zaštite, smanjenja siromaštva, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o djeci i mladima, pomoći starijima, očuvanja lokalnog kultunog nasljeđa, evropskih integracija, umjetnosti i zdravlja, kao prioritenim oblastima utvrđenim u strateškim dokumentima Opštine Bar.

Sredstva su dodijeljena sljedećim organizacijama: NVU „Sve sam“, NVO „Bubulj“, NVO CEAZ „Centar za ekologiju i afirmaciju zdravlja“, NVU Udruženje Spičana, NVU „Plava planeta“, NVO „Camp“, NVO „Barske mažoretke“, NVO„Kišobran“,NVO „Mediteran Multimedia“, NVU „Crni krš“, NVO „Portret“, NVO„Musica Instrumentalis“, NVO „Akcelerator preduzetništva“, NVU „Jadranski horizonti“, NVO „Nota“, NVU Ekološka mreža CG, NVO „Pod spile 74“ i NVO „Sua Sponte“.
Osim toga, podrška Opštine Bar dodijeljena je nevladinim organizacijama sa posebnim statusom i to: NVO „Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj“, NVO Društvo dobrovoljnih davalaca krvi „Luka Bar“, NVO Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama, NVO Udruženje paraplegičara, NVO „Adria“, NVO Organizacija gluvih i nagluvih, NVO Društvo za borbu protiv šećerne bolesti „Plavi krug“, NVO Organizacija civilnih invalida rata za Bar i Ulcinj kao i NVO Društvo dobrovoljnih davalaca krvi „Željeznička stanica Bar“.

Odluka o raspodjeli sredstava dostupna je na web stranici Opštine www.bar.me.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar