Radi se izmjena DUP-a za areu „Bjelila-Rutke-Gorelac“

dritanova vlada

Za rukovodioca izrade je određena Gordana Raičević.

Vlada je donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Bjelila-Rutke-Gorelac“- opština Bar i Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Bjelila-Rutke-Gorelac“- opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog - urbanističkog plana.

Dosadašnja izgradnja na ovom prostoru, kako se navodi u materijalu, se odvijala dijelom stihijski, bez građevinskih dozvola i valjane projektne dokumentacije.

U cilju iznalaženja što kvalitetnijeg i funkcionalnijeg urbanističkog rješenja, kroz Izmjene i dopune Plana će se ažurirati stanje na terenu i definisati uslovi za legalizaciju postojeće nelegalne izgradnje, kao i predložiti mehanizmi za suzbijanje nove, a sve u cilju poboljšanja uslova za razvoj turizma i kvalitetnijeg života građana. Takođe, predvidjeće se i ostali neophodni prateći sadržaji u naselju.

Kako je konstatovano na sjednici Vlade, prostor Izmjena i dopuna DUP-a kao važan prostorni, ekonomski i društveni resurs Opštine Bar, treba da se usmjereno i kontrolisano razvija, koristeći na održiv način svoje stvorene potencijale.

Za rukovodioca izrade je određena Gordana Raičević, a neophodna sredstva u iznosu od 35.000 eura planirana se Budžetom.

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar