Info za korisnike DOO „Komunalne djelatnosti“ Bar

 

Kom stevo

Važno saopštenje prenosimo integralno...

DOO „Komunalne djelatnosti“ Bar još jednom ukazuje na obavezu korisnika komunalnih usluga na izmirenje dospjelih a neplaćenih obaveza prema ovom Društvu.

Obavještavamo građane da će DOO „Komunalne djelatnosti“ Bar, biti prinuđeno nastaviti sa prinudnom naplatom dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu odvoza komunalnog otpada za sve korisnike kod kojih postoje dugovanja po datom osnovu.

Apelujemo na građane da izbjegnu dodatne troškove,koji mogu nastati iniciranjem postupka prinudne naplate, kao što su troškovi nagrade za rad javnog izvršitelja,te troškovi zastupanja za advokatsku kancelariju na ime sastava opomene pred utuženje i predloga za izvršenje u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju Crne Gore i u skladu sa Advokatskom tarifom Crne Gore.

PRIMJER MINIMALNIH TROŠKOVA PRINUDNE NAPLATE

𝐎𝐩𝐨𝐦𝐞𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐝 𝐮𝐭𝐮𝐳𝐞𝐧𝐣𝐞 60,50€
𝐏𝐫𝐞𝐝𝐥𝐨𝐠 𝐳𝐚 𝐢𝐳𝐯𝐫𝐬𝐞𝐧𝐣𝐞 121,00€
𝐍𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐳𝐚 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐨𝐠 𝐢𝐳𝐯𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞𝐥𝐣𝐚 27,50€
𝐔𝐤𝐮𝐩𝐧𝐨 209,00€

Napominjemo i na obavezu korisnika komunalnih usluga da prijave Društvu u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i Odlukom o komunalnom redu na teritoriji opštine Bar sljedeće obaveze:

a) Promjene u vlasništvu nepokretnosti
b) Prijave o korišćenju objekata,radi pružanja usluga i utvrđivanja naknade za odvoz komunalnog otpada
c) Odjave korišćenja objekata uz pružanje odgovarajućih dokaza.

Izvorno na: www.komunalnobar.me

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar