Terenska posjeta Vrsuti

IKLUSTR

U subotu1. aprila NVO Green Home u saradnji sa Prirodno - matematičkim fakultetom, odsjek biologija i prof. dr Dankom Caković organizovala je terensku posjetu Vrsuti za volontere i studente biologije.

Naime, NVO Green Home već treću godinu za redom sprovodi monitoring biljnih vrsta od velikog značaja, zbog kojih je Vrsuta i proglašena važnim biljnim staništem (IPA – Important Plant Areas).

Cilj terenske posjete bio je da se sprovede monitoring, sa akcentom na Gymnospermium (Gymnospermium scipetarum), koji je albansko – crnogorski endem, što znači da u Crnoj Gori živi samo na Vrsuti. Populacija Gymnospermium – a kao i ostalih važnih biljnih vrsta je stabilna. Međutim, tokom terenskog rada i obilaska cijelog područja evidentiran je značajan antropogeni uticaj, poput neplanske i nelegalne sječe bukove šume, što svakako negativno utiče na uslove u kojima se razvija sprat zeljastih biljaka, a u skladu sa tim mijenja se i floristički sastav.

Izuzetno značajan i bogat biodiverzitet Vrsute, preduslov je i razlog da se ovo važno biljno stanište planira za zaštićenim. Izradom adekvatnog plana upravljanja, bio bi omogućen opstanak vrsta i smanjenje pritisaka na prirodne resurse.

Aktivnost se realizovala u okviru projekta: „Zaštita divljih biljnih vrsta i njihovih staništa južnog i istočnog Mediterana“ koji je finansijski podržan od MAVA fondacije a realizuje se u saradnji sa NVO Plantlife iz Ujedinjenog Kraljevstva i IUCN-om.

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar