Opština Bar pomaže maslinare iz Mrkojevića

 opstinabarmasline

Za stabla stradala u požaru opredijeljeno 36.880,00 eura.

Opština Bar opredijelila je sredstva iz stalne budžetske rezerve za finansiranje otklanjanja posljedica požara u maslinjacima na području Mrkojevića koji se desio u avgustu ove godine. Opština na ovaj način želi da pomogne maslinarima i u skladu sa svojim mogućnostima nadoknadi im štetu za 243 stabla maslina koja su u potpunosti uništena u ovom požaru ali i ostala stabla koja su djelimično oštećena i za koja se očekuje da će se oporaviti u narednom periodu.

Opština Bar formirala je ranije Komisiju za procjenu štete nastale usljed ovog požara koja je imala zadatak da procijeni obim nastale štete, utvrdi broj stradalih stabala i stepen oštećenosti, Po izvještaju ove Komisije predsjednik Opštine Dušan Raičević predložiće Odluku o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve Skupštini Opštine Bar, po kojoj je, za sanaciju štete i na ime učešća Opštine radi otklanjanja posljedica požara, opredijeljen iznos od 36.880,00 eura.

Uzimajući u obzir da je maslinarstvo strateška grana poljoprivrede u Baru, kojom se na ovom prostoru bavi veliki broj građana, ali i da je lokalna uprava u kontinuitetu pomagala i podržavala razvoj maslinarstva kroz različlite podsticajne mjere i subvencije iz lokalnog budžeta za maslinare, a kako Opština nema nadležnosti i obavezu da učestvueje u ovakvim sanacijama, donijeta je posebna odluka da se i na ovaj način pruži podrška oštećenim maslinarima.

Opština će, isto tako, uputiti ovakav zahtjev i Vladi Crne Gore od koje maslinari očekuju podršku koja se nadamo neće se, neće izostati po uzoru na lokalnu upravu u Baru.

auto klime bakovic 1

jedro opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours 2020

Klime Baković

djokic

morsko dobro

Logo MPF

tobar