AD Marina Bar: Izabran novi Odbor direktora

upravna mar

Na Skupštini akcionara AD Marina Bar danas je izabran novi Odbor direktora.

U Odboru direktora izabrani su kao predstavnici državnog kapitala Dragutin Durutović, Drago Zečević, Ilija Pješčić i Slavko Matković, a u ime manjinskih akcionara izabran je Milan Ćetković.

Izbor predsjednika Odbora direktora obaviće se  na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora.

auto klime bakovic 1