Pomorci će imati nesmetan ulaz i izlaz u svim lukama svijeta

vlada

Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe s Izvještajem sa javne rasprave.

Osnovni razlog za predložene izmjene je usaglašavanje zakonskih odredbi o sigurnosti plovidbe i odvijanju pomorskog saobraćaja u vodama Crne Gore sa legislativom Evropske unije i Pariškim memorandumom o razumijevanju koji ima za cilj ujednačenje i koordinaciju inspekcijskih postupaka u lukama zemalja članica.

Potpisnice Memoranduma su se obavezale da organizuju jedinstven sistem kontrole stranih brodova, kako bi se ispunili standardi sigurnosti na moru, zaštita morske okoline te radni i životni uslovi posade.

Predloženim odredbama, između ostalog, propisana je obaveza izdavanja identifikacionih isprava crnogorskih pomoraca, čime će se implementirati odredbe Konvencije Međunarodne organizacije rada, a pomorci će imati nesmetan ulaz i izlaz u svim lukama svijeta.

Takođe, imajući u vidu razvoj turizma kao važne privredne grane i neophodnost pružanja adekvatne turističke usluge, pristupilo se uređivanju pravnog okvira vezanog za prevoz putnika i/ili stvari u unutrašnjem pomorskom saobraćaju, propisivanjem procedura koji će omogućiti cjelovito uređenje ove oblasti.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar