Rangirane ponude za pružanje Lučkih usluga u akvatorijumu luke Bar

remorkerr

Tenderska komisija u postupku javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za pružanje Lučke usluge – pilotski servis, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje plovnih objekata u akvatorijumu luke Bar, dostava vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovnim objektima u akvatorijumu luke Bar, prevoz shipchandler-a do brodova u luci po Javnom oglasu utvrdila je „Rang listu ponuđača“ .

Prvorangirana je ponuda “ Jadro pilot and tug services doo Bar”.

Ponude za dobijanje koncesije su dostavili i “Ocean Montenegro” i konzorcijum “Pluma Bar pilot and tugboat sevice Montenegro”.

Na odluku Komisije učesnici imaju pravo žalbe u zakonskom roku.

Luka Bar unutrašnji baner

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar