Sindikalci AD Port of Adria zabrinuti

adria

Predsjednik Sindikalne organizacije zaposlenih AD "Port of Adria" Luka Klisići predsjednik Sindikalne organizacije AD "Port of Adria" Dobroslav Orlandić objavili su danas zajedničko saopštenje koje prenosimo integralno:

“Na isteku trogodišnjeg perioda od privatizacije KTGT-a (današnja Port of Adria Bar) sindikati ove kompanije održali su zajednički sastanak na kome su sumirali rezultate privatizacije i svoje viđenje stavljaju na uvid zaposlenima, Savjetu za privatizaciju i medijima.

Na početku privatizacije iskazali smo nadu da dolazi renomirana kompanija i posebno, bili ohrabreni činjenicom da su potpisivanjem Ugovorom o kupoprodaji akcija prihvaćene obaveze iz Kolektivnog ugovora kod poslodavca koje su zaposlenima davale garanciju za bolje zarade i sigurnost radnog mjesta.

Danas, tri godine kasnije zaposleni u AD Port of Adria Bar su razočarani i veoma zabrinuti!

Sa žaljenjem konstatujemo da su najvažnije investicije (sanacija obale gat-a I i nabavka kontejnerskog krana) izostale. A i onaj dio koji je urađen, u suprotnosti je sa Capex planom koji ne može biti ispunjen u predviđenom periodu, dok dvije kupljene bager-dizalice ne služe pravoj namjeni.

Zabrinuti smo iz razloga što je u tekućoj godini zabilježen značajan pad pretovara, a samim tim i finansijski pokazatelji, što nas je napustio veliki broj komitenata i što se taj trend nastavlja.

Poslodavac ne samo da nije ispunio ni 20% obaveza iz važećeg Kolektivnog ugovora, već u poslednjih pola godine i ne priznaje njegove odredbe, sve radi samovoljno. Sebi je dao za pravo da ne prizna ni zakone ove države, jer ne uvažava ni školsku spremu, opise radnih mjesta i perfidno ukida dodatak za minuli rad. Ovakav odnos prema zaposlenima naišao je na opravdani revolt, tako da je više od 2/3 zaposlenih u nekoj vrsti sudskog spora sa kompanijom. Takođe, sva do sada donešena akta nalaze se pred nadležnim sudovima. Želimo da vjerujemo da će potpisnici Ugovora o koncesiji i Kupoprodaji akcija, ostati dosledni i zahtijevati od poslodavca da ispoštuje ugovorima preuzete obaveze. Takođe se nadamo da će sudski organi biti na novou svog zadatka i donijeti pravične presude, mada nas zabrinjava činjenica da ovi procesi dugo traju.

Oba sindikata AD Port of Adria su odlučna u namjeri da svim zakonom dozvoljenim sredstvima odbrane Kolektivnim ugovorom zagarantovana prava zaposlenih i ne dozvole da nas zadesi sudbina mnogih neuspješnih privatizacija u Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.

auto klime bakovic 1

jedro opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours 2020

Klime Baković

djokic

morsko dobro

Logo MPF

tobar