Osigurajte plovila za mirno more!

osiguranje

Pitanje osiguranja plovila je tema koja interesuje brojne nautičare.

U jeku nautičke sezone,da podsjetimo vlasnike i korisnike plovnih objekata da je, Zakonom o obaveznom osiguranju, utvrđena obaveza osiguranja za štete pričinjene trećim licima, nanošenjem tjelesnih povreda, oštećenjem zdravlja i usled smrti.

Pitali smo Djoko Djurovića, dipl. Mašinski ing.sudskog licenciranog vještaka da na ovu temu pojasni situaciju za naše čitaoce.

Zakonom o obaveznom osiguranju važno je napomenuti da pokriće koje pruža polisa obaveznog osiguranja plovnog objekta se bitno razlikuje od pokrića koje se ugovara polisom autoodgovornosti.

Ključna razlika se odnosi na tip štete koju osiguranje pokriva. Naime, dok kod motornih vozila obavezno osiguranje pokriva materijalne i nematerijalne štete nastale upotrebom vozila, kod plovnih objekata je obaveznom polisom pokrivena isključivo nematerijalna odnosno šteta pričinjena trećim licima (plivačima, osobama na plaži, licima na plovnom objektu) nanošenjem tjelesnih povreda oštećenjem zdravlja i usled smrti.

Dakle obavezno osiguranje plovnog objekta ne pokriva štetu koja se upotrebom plovnog objekta prouzrokuje na drugom plovnom objektu ili imovini. Za taj vid štete lično odgovara korisnik odnosno vlasnik plovnog objekta i, imajući u vidu visinu štete koja može nastati na drugom plovilu, čak i usljed manje nezgode, preporučujemo ugovaranje dodatnog pokrića za materijalne štete.
Ono što trebaju imati na umu vlasnici plovila, koji plove teritorijalnim vodama Crne Gore, da ih izbjegavanje obaveze osiguranja plovila može dovesti u vrlo nezavidan položaj jer, u slučaju izazivanja štete sa plovilom za koje nije zaključeno obavezno osiguranje, obaveza naknade kompletne štete pada na teret vlasnika/korisnika plovila.

Zato svi oni koji koriste plovilo tokom sezone neka razmisle da zaključe ili obnove osiguranje kod nekog od društava za osiguranje u Crnoj Gori.

Upotreba plovnog objekta u saobraćaju nije dozvoljena bez zaključenja ugovora o osiguranju.

 

Baneb dugi

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar