Prezentacija Luke Bar u Privrednoj komori Srbije

zarija

U Privrednoj komori Srbije, delegacija Luke Bar predvođena Izvršnim direktorom mr Zarijom Franovićem, održala je veoma uspješnu prezentaciju razvojnih potencijala ove kompanije. U pripremi prezentacije i kao predstavnici Luke Bar bili su i prof.dr. Deda Đelović, mr Ljubo Đukanović, Dragutin Niković, Andro Drecun i Milica Šestović.


Iskazavši zadovoljstvo više nego dobrim odzivom srpskih privrednika, izvršni direktor Franović se zahvalio na organizaciji prezentacije Privrednoj komori Srbije, Privrednoj komori Crne Gore, kao i ambasadi Crne Gore u Srbiji i gospodinu ambasadoru Branislavu Mićunoviću, koji je takođe prisustvovao ovom značajnom događaju. Pred oko sedamdeset prisutnih privrednika, predstavnika najuspješnijih srpskih kompanija, Franović je predstavio sve kapacitete Luke Bar i planove za dalji razvoj i valorizaciju svih raspoloživih lučkih resursa. On je takođe govorio o finanskijskim i naturalnim pokazateljima poslovanja kompanije na čijem je čelu, a za koje kako je kazao, iako su trenutno vrlo pozitivni i zadovoljovajući, on smatra da mogu biti još bolji. To je ujedno i cilj i plan menadžmenta Luke Bar za narednu poslovnu godinu. Takođe, izvršni direktor je ukazao na značaj pozicioniranja Luke Bar na mapi značajnog svetskog projekta- novog “ Puta svile”, koji je pokrenula NR Kina. Zbog toga, ali izbog svih drugih prednosti i potencijala kojima Luka Bar raspolaže, Franović smatra da će ona biti glavno transportno čvorište ovog dijela Evrope. Zato je pozvao privrednike iz Srbije da orjentišu svoje poslovne aktivnosti i planove ka Luci Bar, kao i da razmišljaju o dugoročnim ulaganjima , jer je ona oduvijek bila “sigurna luka” za njihov kapital. U tom smislu, Franović je podsjetio na veoma uspješnu dugogodišnju saradnju Luke Bar sa mnogim kompanijama iz Srbije- Fiatom, Željezarom Smederevo, MSK Kikinda i mnogim drugim.
“ Luka Bar je danas kompanija koja je, nakon opsežnih priprema u prethodna tri mjeseca, u potpunosti spremna da stavi u funkciju sve svoje kapacitete. Privrednicima iz Srbije ne nudimo samo povoljne uslove pretovara i skladištenja njihovih roba i proizvoda, već i mogućnost investiranja, gradnje, korišćenja svih benefita koje pruža Luka Bar na kompletnom lučkom području, kao i na području Slobodne zone. To bi bio veoma interesantan i isplativ ulazak srpskih kompanija u strateško partnerstvo sa kapitalom, gdje bi mogle da grade svoje objekte i skladišta. Na raspolaganju su vam terminali specijalizovani za pretovar ruda, boksita, žitarica, lomljenog kamena, tečnih tereta...Već smo u ozbiljnim pregovorima sa značajnim kompanijama, ne samo iz Srbije, u vezi sa stavljanjem u punu funkciju kapaciteta Silosa za žitarice, renoviranog objekta Hladnjača, koji sada ispunjava sve najviše međunarodne standarde, ali i za izgradnju novog silosa, novih skladišta kao i novih tankova za tečne terete. Nadam se da ćemo već prilikom naših sljedećih susreta govoriti o svim tim poslovima kao uspješnim i realizovanim poslovnim aranžmanima.” kazao je Franović.
Prisutnima se obratio i Nenad Đurđević, direktor Sektora za za ekonomske odnose sa inostranstvom PKS, ukazavši na veliki značaj Luke Bar ne samo za Srbiju, već i za region u cjelini. To je potkrijepio činjenicom da takav stav imaju i sve Vlade regiona, te se stoga Luka Bar našla u dokumentima i strategiji u okviru Berlinskog procesa i “Connectivity” agende.
Pošto je prezentacija imala interaktivni karakter, direktor Franović je odgovarao na pitanja privrednika, koja su se između ostalog odnosila na saradnju sa Montecargom, Srbijacargom, na željezničku i putnu infrastrukturu, mogućnost pretovara novih vrsta rasutih i tečnih tereta, kao i na komparativne prednosti u odnosu na druge luke. Od prisutnih su upućene čestitke i priznanje za odlično organizovanu i impozantnu prezentaciju, kao i očekivanje da će ovo biti samo inicijalna kapisla za buduću saradnju i poslovne aranžmane.

 

Sidor dugi

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar