U Luci Bar radiće samo jedna firma za pilotažu

konoppi

Čitam na portalu Vijesti...

Novom Vladinom odlukom monopolski položaj za posao priveza i tegljenja brodova imaće kompanija “Ocean Montenegro”

Vlada odustaje od koncesije za drugu pilotažu u Luci Bar, koja je u julu 2020. godine dodijeljena dvjema kompanijama - “Jadro pilot and tug services” i konzorcijumu “La pluma Bar pilot i Tugboat service Montenegro”.
Razlog za to je presuda Upravnog suda iz februara 2023, kojom je poništena odluka Vlade po kojoj su ove firme prvobitno dobile ovaj posao i koncesiju.
Informacija o tome usvojena je na sjednici u četvrtak. Pilotaža između ostalog uključuje privez i odvez brodova, remorkažu, tegljenje, dostavu vode na usidrene brodove, prevoz lučkih vlasti...

Ovaj posao u barskoj luci sada obavljaju konzorcijum “La pluma Bar pilot i Tugboat service Montenegro”, firma “Jadro pilot and tug services” i kompanija “Ocean Montenegro”, koja sada ostaje jedina na ovom poslu.

Vlada je 2010. godine privatizovala firmu “Pomorski poslovi”, sada “Ocean Montenegro”, koja se bavila pilotažom u barskoj luci i dala joj koncesiju na 30 godina za ove poslove. Firmu je kupila kompanija “Ocean” iz Trsta. Ova kompanija se 2018. protivila najavama dolaska novih koncesionara za ove poslove, jer su smatrali da će uspostavljanje novih pilotaža ugroziti bezbjednost plovidbe.

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama je u septembru 2019, počela s postupkom dodjele koncesija za pilotažu u barskoj luci, na period od deset godina. Tada je formirana tenderska komisija za sprovođenje javnog nadmetanja, a kasnije u martu 2020. godine su, kao najpovoljnije, izabrane ponude konzorcijuma “La pluma Bar pilot i Tugboat service Montenegro” i “Jadro pilot and tug services”. Na to je kompanija “Ocean Montenegro” podnijela prigovor.

“Komisija za koncesije je 7. maja 2020. donijela rješenje kojim se prigovor odbija. Navedenim rješenjem Komisija je ocijenila da je postupak donošenja rang liste i vrednovanja ponuda pravilno sproveden i na zakonu zasnovan i da nema povreda na koje ukazuje podnosilac prigovora.
Protiv rješenja Komisije, ponuđač “Ocean Montenegro” pokrenuo je upravni spor 18. maja 2020.”, piše u dokumentu.

Po Zakonu o koncesijama, odluka Komisije je konačna, zbog čega je Uprava pomorske sigurnosti kasnije Vladi predložila, da da koncesiju ovim firmama.

Vlada je odluku usvojila i ugovore potpisala u julu 2020. godine. “Ocean Montenegro” je u međuvremenu pokrenuo spor protiv ove odluke, a Upravni sud je u februaru 2022. usvojio tužbu i poništio odluku Komisije, a samim tim i odluku Vlade po kojoj su date koncesije.

Uprava pomorske sigurnosti je kasnije ukazala i na Analizu opravdanosti davanja koncesije za lučke usluge iz 2018. godine, i zaključila da nema povećanja broja brodova u luci Bar, već se njihov broj smanjio i to posebno u 2023, kada je opsluženo 497 brodova, što je 26 odsto manje nego u 2018. Naveli su i da je za isti period zabilježena veća količina pretovara, odnosno 12,2 odsto više u 2018.

“Parametri, podaci i projekcije navedeni u Analizi, ukazuju da nije opravdana dodjela koncesije. Uprava, kao nadležni organ, predlaže da Vlada odustane od dodjele koncesije. U slučaju da Vlada odustane od dodjele, ni u kojem slučaju neće biti ugrožena sigurnost plovidbe niti kontinuitet u pružanju lučkih usluga, imajući u vidu da je na snazi ugovor zaključen između Vlade i “Pomorski poslovi” (“Ocean Montenegro”) na period od 30 godina”, piše u dokumentu.
Čitam, i kao Barski pomorac, ili bilo koji drugi se pitam?
Dve pilot službe u remorkere, ljudstvo, logistiku su uložile ogromna sredstva u dobroj vjeri da je Država i Vlada stala iz svega, i potpisima ugovora dala im koncesije na 10 godina, i time uvela u posao koji sada ne mogu raditi Odlukom iste Vlade...
Hoće li im donosioci odluka nadoknadi nesporno pretrpljenu štetu, ili i planiranu dobit?

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar