U Odbor traganja i spasavanja na moru nema Lukšića!

zarko luksicc

Zašto je zaobiđen Žarko Lukšić?

Vlada je imenovala Nacionalni odbor traganja i spasavanja na moru u kojem nema mjesta za Žarka Lukšića, najiskusnijeg čovjeka u toj oblasti koji se tim poslovima bavio do sada.

Vlada je donijela  Odluku o osnivanju Nacionalnog odbora traganja i spasavanja na moru (SAR), u kojem neće biti pomoćnika direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) Žarka Lukšića - vjerovatno najobučenije i najiskusnije osobe u toj oblasti.

Pomoćnik direktora UPSUL-a za Sektor sigurnosti plovidbe ima dugogodišnje iskustvo na mjestima načelnika za traganje i spasavanje na moru. Vodio je mnoge akcije traganja i spasavanja proteklih nekoliko godina u crnogorskim i međunarodnim vodama na južnom Jadranu, kao i višednevne akcije traganja za tijelima utopljenika u našim vodama, poput dječaka koji je stradao u januaru prošle godine u Herceg Novom, osnosno moldavske turistkinje koja se u oktobru prošle godine utiopila kod Sutomora.

 Odjeljenje za SAR UPSUL-a koje je Lukšić vodio samo tokom 2022. imalo je 29 reagovanja na slučajeve poziva u pomoć u svojoj zoni odgovornosti i 10 hitnih reagovanja na tzv. MEDICO pozive za pružanje hitne medicinske pomoći plovilima na južnom Jadranu. Tokom tih akcija spasene su 64 osobe i 10 plovila koja su bila ugrožena, a samo jedna osoba se utopila.

Uprkos tome i njegovoj stručnosti, Lukšić nije imenovan u novi Nacionalni odbor, ali se našlo mjesta za službenicu ministarstva koje se bavi razvojem sjevera, u čijim nadležnostima nema nikakve dodirne tačke sa dešavanjima na moru.

Ovakav postupak Vlade izazvao je nevjericu i čuđenje u pomorskim i stručnim krugovima, gdje je nepodijeljeno mišljenje da Nacionalni odbor ne može efikasno funkcionisati bez ekspertize i iskustva i Lukšića.

Za članove Nacionalnog odbora Vlada je u četvrtak imenovala Maju Mijušković, v. d. generalne direktorice Direktorata za pomorstvo Ministarstva saobraćaja i pomorstva koja će ujedno biti i predsjednica tog tijela, direktora UPSUL-a Harisa Kusića, komandanta Mornarice VCG, kapetana fregate Milana Jevtovića, v. d. pomoćnika direktora Uprave policije - Sektora granične policije Milutina Vasiljevića, generalnog direktora Direktorata za za zaštitu i spasavanje MUP-a Miodraga Bešovića, samostalnu savjetnicu u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Dinu Skarep, samostalnog savjetnika u Direkciji za kontrolu i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, uvođenje novih medicinskih tehnologija i akreditaciju u zdravstvu Ministarstva zdravlja Dražena Ljumovića, direktor Sektora za sigurnost vazdušne plovidbe u Agencije za civilno vazduhoplovstvo Ivana Šćekića i lučke kapetane, u Baru Predraga Ratkovića, odnosno u Kotoru Mirka Fuštića.

Za sekretara Nacionalnog odbora imenovana je Darinka Joksimović, samostalna savjetnica u Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

Mandat predsjedniku, članovima i sekretarima Nacionalnog odbora traje četiri godine.


Lukšić je školovani pomorac i nekadašnji radiotelegrafista koji je plovio na prekookeanskim trgovačkim brodovima, a od 1992. radi u današnjem UPSUL-u. Završio je Pomorski fakultet u Kotoru na kojem je stekao zvanje specijaliste politehnike u pomorstvu. Ima dugogodišnje iskustvo na mjestima načelnika za traganje i spasavanje na moru, odnosno načelnika za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja u UPSUL-u, završio je brojne specijalističke obuke u inostranstvu, gdje je, pored ostalog, stekao i diplomu SAR SMC (Search Mission Coordinator) na menadžerskom nivou. Imenovan je u više nacionalnih i međunarodnih radnih grupa koje se bave nadzorom mora i sigurnošću na moru, a bio je i član projektnih timova u pet IPA i pet Horizon 2020 naučnih projekata kroz koje je značajno unapređen sistem nadzora i kontrole nad pomorskim saobraćajem u Crnoj Gori i vodama južnog Jadrana, odnosno naš nacionalni sistem za SAR na moru.

Lukšić je između, ostaloga i “focal point”, odnosno kontakt osoba ispred Crne Gore za Coastal State u Evropskog agenciji za pomorsku sigurnost EMSA, kao i alternativni “focal point” za REMPEC (Regionalni centar za hitno reagovanje u slučajevima zagađenja mora).


Zadaci Nacionalnog odbora su praćenje primjene, unapređivanje i predlaganje izmjena i dopuna Nacionalnog plana traganja i spasavanja na moru; predlaganje finansijskog okvira za redovan rad, odobravanje izvještaja o izvršenoj akciji traganja i spasavanja na moru kojeg priprema UPSUL, predlaganje sklapanja i praćenje primjene međunarodnih sporazuma o saradnji, predlaganje zaključivanja ugovora o saradnji sa vlasnicima sredstava koja redovno ili povremeno učestvuju u akcijama traganja i spasavanja na moru, ako ih ima, odobravanje standardnih operativnih procedura kojima se koordinira rad subjekata i pojedinaca koji učestvuju u akcijama, praćenje i unapređivanje rada zaposlenih u Odsjeku traganja i spasavanja UPSUL-a, predlaganje mjera unapređenja sistema traganja i spasavanja, predlaganje programa obuke (osnovne i dopunske) za osobe uključene u koordinaciju i sprovođenje traganja i spasavanja, te prihvatanje plana vježbi i analiza sprovedenih vježbi.
Izvor: Vijesti / Siniša Luković

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar