Završeni radovi na sanaciji podmorskog ispusta “ Volujica”

MladenDjuricic4

Unaprijeđen tretman otpadnih voda.

Saopštenje ViK- a potpisuje izvršni direktor Mladen Đuričić

U skladu sa našom posvećenošću u zaštiti životne sredine i poboljšanju kvaliteta života u našoj zajednici preduzeli smo konkretne korake ka efikasnom održavanju i modernizaciji komunalne infrastrukture kao vitalne komponente našeg grada.
Radovi na sanaciji podmorskog ispusta “Volujica”, otpočeti u toku 2023. godine, uspješno su završeni, u I kvartalu 2024.godine, kao što je i bilo predviđeno. Osim radova na sanaciji uvedena su i nova tehnološka rješenja za tretman otpadnih voda.
Sanacija podmorskog ispusta je bila neophodna kako bi se očuvao kvalitet morskog ekosistema i zaštitila priobalna područja od zagađenja. Funkcionalnost i stanje podmorskog ispusta utiče na ekološku ravnotežu, kvalitet vode i zdravlje ljudi.
Radovi na sanaciji izvođeni su u otežanim uslovima, uzimajući u obzir brojne faktore kao što su dužina oštećene dionice ispusta, promjenljivost stanja morskog dna zavisno od vremenskih uslova koji su u najvećoj mjeri uticali na dinamiku radova. Izvedeni radovi na sanaciji zahtijevali su angažovanje posebno kvalifikovane radne snage i upotrebu specijalizovane opreme kako bi se osigurala efikasnost i bezbijednost radova.

vikpik 3

Izvođenje pripremnih radova, čišćenje terena ispod “podlokanog” dijela cjevovoda, priprema priobalne zone oko cjevododa za podvodno betoniranje, uklanjanje oštećenih djelova cjevovoda, čišćenje nanosa duž trase za polaganje novog dijela cjevovoda, nabavka cijevi profila DN400mm, spojnih elemenata i ostalih neophodnih djelova, transport tog materijala, izrada spojeva i spajanje sa postojećim cjevovodom na dubini od 15m do 22m, postavljanje betonskih opteživača samo su dio opsežnih aktivnosti koje su sprovedene za uspješnu realizaciju ovih radova. U konačnom, izvršeno je podvodno betoniranje u priobalnom dijelu kako bi se osigurala stabilnost cjevovoda od opterećenja izazvanih talasima.

vikpik 2

Nakon izvedenih radova izvršena su neophodna ispitivanja funkcionalnosti cjevovoda. Takođe, video inspekcijom su provjereni svi izvedeni spojevi, betonirani djelovi trase i betonski opteživači.

vikpik 4

U cilju unaprijeđenja rada fekalne pumpne stanice “Volujica” ugrađen je poseban uređaj- sjeckalica za otpadne vode, koja je namijenjena za usitnjavanje čvrstog otpada. Ugradnjom ovog uređaja omogućava se drobljenje čvrstog materijala prije njegovog ulaska u pumpe za otpadnu vodu, čime se u značajnoj mjeri smanjuje rizik od začepljenja i oštećenja tih pumpi. Takođe, tim uređajem se smanjuje rizik od začepljenja difuzora na samom kraju podmorskog ispusta, a time i rizik od oštećenja samog podmorskog ispusta.

vikpik 1

Uprava za inspekcijske poslove- Odsijek inspekcije za vode, dana 14.03.2023.godine, izvršila je kontrolno inspekcijski nadzor i tom prilikom je konstatovala da se otpadna kanalizaciona voda ne ispušta na prelivnom ispustu u priobalne morske vode koncesionog područja “ Port of Adria”, da je kao pred tretman otpadnih voda ugrađen poseban uređaj- sjeckalica i da FPS “Volujica” funkcioniše u ispravnom i funkcionalnom stanju.
DOO “Vodovod i kanalizacija” će nastaviti sa planskim unaprijeđenjem komunalne infrastrukture, sa posebnim naglaskom na sisteme za obradu otpadnih voda. Shodno tome, u narednom periodu planirana je kontrola funkcionalnosti podmorskih ispusta u Sutomoru i Čanju, kao i preduzimanje svih aktivnosti koje su neophodne, kako bi se osiguralo da infrastrukturni sistemi zadovoljavaju ekološke standarde.

 

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar