Arhiva: Sjećanje na 2011

ja iper 2 

Foto: "Omnia vita ex mare" - Mediteranski centar fotografije dodijeljuje priznanje najpoznatijem kalafatu južnog Jadrana Petru Bokovcu.

Raduju se ljubitelji drvenih barki dok ima starih kalafata.

ja iper 3
Da podsjetimo ...

ja iper 4
Mediteranski suživot sa prirodom bez drvenih čamaca je početak kraja imaginacije na našem moru i našoj obali i sve manje baštinika koji u tradicionalnim drvenim čamcima prepozanju kulturna dobra , i pozivaju na očuvanje starih drvenih čamaca apelujući, staviti ih na spisak kulturnih dobara ili ponijeti odgovornost nečinjenja zbog nestajanja naše maritimne kulturne baštine.
Mediteranski centar fotografije iz Bara nastoji, od početka projekta davne 2001 godine, mobilizirati širu javnost i donosioce odluka da stari drveni čamac -oldtajmer, ima odgovarajući status maritimnog kulturnog dobra u CG.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar