Potpisan memorandum o saradnji

arheo more 2 

Uprava za zaštitu kulturnih dobara i Pomorski fakultet u Kotoru potpisali memorandum o saradnji na polju pomorske i podvodne kulturne baštine

Uprava za zaštitu kulturnih dobara i Pomorski fakultet u Kotoru, Univerzitet Crne Gore i organizacione jedinice fakulteta, Centar za istraživanje, inovacije i preduzetništvo, odnosno Laboratorija za arheologiju pomorstva, potpisali su memorandum o saradnji sa ciljem naučno-istraživačke i stručne saradnje u oblasti pomorske i podvodne kulturne baštine.

arheo more 1
Memorandum predstavlja okvir institucionalne saradnje na realizaciji naučno-istraživačkih projekata kojima je predmet pomorska i podvodna kulturna baština Crne Gore. Saradnja će imati za cilj podršku razvoju koji će voditi ka boljoj institucionalnoj prepoznatost podvodne kulturne baštine i njenoj promociji kroz korišćenje digitalnih tehnologija.
Institucije će blisko sarađivati na svim aspektima implementacije UNESCO 2001 Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine, kao i na razvoju modernih sistema za zaštitu podvodne kulturne baštine. Bitan doprinos saradnje će se ogledati u izgradnji baze podataka podvodne kulturne baštine Crne Gore. Saradnja će se realizovati na polju razmijene podataka, digitalizacije podvodne kulturne baštine i primjene metoda daljinske detekcije i tehnika digitalne dokumentacije. Institucije će sarađivati na organizaciji naučnih simpozija, kulturnih manifestacija, u realizaciji edukativnih programa, izložbi i promocija vezanih za atraktivnu podvodnu kulturnu baštinu Crne Gore.
Memorandum su potpisali direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara dr Maja Ćetković i Dekana Pomorskog fakulteta u Kotoru Prof. dr Špiro Ivošević u prostorijama Uprave za zaštitu kulturnih dobara na Cetinju.

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar