Luka Bar postavila naučno istraživačku plutaču

plutaca eko

„Luka Bar“ AD daje doprinos značaju korišćenja obnovljivih izvora energije u skladu sa savremenom tehnologijom u pogledu održivog razvoja.

“Luka Bar” AD potpisala je Ugovor sa firmom “Sigma energija” doo iz Slovenije, kojim se predviđa postavljanje naučno-istraživačke plutače (valografa) na otvorenom moru, sa južne padine brda Volujica.

Firma „Sigma energija“ doo postaviće naučno-istraživačku plutaču (valograf) na otvorenom moru, na lokaciji sa koordinatama 42° 04.955' N i 019° 04.266' E, shodno saglasnosti Ministarstva za saobraćaj i pomorstvo – Direkcija za inspekcijski nadzor u pomorskom i unutrašnjem plovnom saobraćaju.

Naučno-istraživačka plutača namijenjena je za ispitivanje i praćenje parametara talasa u unutrašnjim morskim vodama, morskih struja i za ispitivanje mogućnosti konvertovanja energije talasa u električnu energiju.

Sufinasiranje projekta „Sigma WEC - postavljanje i testiranje“ je od strane Evropske unije/Evropski regionalni fond za razvoj i Vlade Republike Slovenije. Navedenoj firmi izdat je Sertifikat “Seal of Excellence” od Evropske komisije 2019.godine, a Ugovorima o poslovnoj saradnji sa Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju i Univerzitetom Crne Gore - Institut za biologiju mora, omogućiće se implementacija ovog značajnog projekta, saopšteno je iz Luke Bar.

 

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar