Ribari bez ribarske luke koja je obavezna po Poglavlju 13

ribari

Iako je Crna Gora primorska država, i u državnim granicama je 2/3 najvećeg jezera na Balkanu- Skadarskog jezera, za uvoz ribe i prerađevina na godišnjem nivou se izdvaja oko 9,5 miliona eura. Crna Gora već godinama nema fabriku za preradu ribe, a nema ni ribarsku luku što je obavezuje poglavlje 13 u pregovorima sa EU, otvoreno juna 2016.godine. Prethodno je Vlada usvojila Strategiju morskog ribartsva Crne Gore s Akcionim planom za implementaciju pravne tekovine EU, čime je Crna Gora stekla uslov za otvaranje ovog poglavlja. Sledi ispunjavanje uslova, a jedan od njih je ribarska luka.

Piše: Biljana Dabić

U Baru, ne samo da nema ribarske luke, već se govori i o izmještanju koča iz Marine.

”U evropskim lukama ribarice su na vezu uz jahte i ne ugrožavaju nautički turizam. Marina će biti prodata, ali u novom ugovoru bi trebalo predvidjeti da ribari ostanu tamo, odnosno njihovi brodovi i čamci. Mi redovno plaćamo vezove i sve obaveze”, kazao je Boško Ivanović, predsednik Udruženja ribara “Južni Jadran” i Nacionalnog udruženja za izlov ribe.
Brodovi crnogorske ribarske flote su izuzetno stari (preko 40 godina u prosjeku), njima je nemoguće loviti na većim dubinama, prilično su nesigurni za rad, i neophodna je njihova obnova. U poređenju sa ostalim državama na Jadranu Crna Gora ima ekstremno malu kočarsku flotu ( 0.007 brodova po km² u teritorijalnom moru).

“U Crnoj Gori imamo 17 licenciranih brodova i pet ribarskih dozvola za velike brodove, od toga 13 ili 14 ribaju, ostali su u kvaru. Nadamo se da će nas država pomoći u nabavci novih brodova i alata, jer je naša ribarska flota veoma zastarjela i ribari nemaju finansijskih mogućnosti za tako velika ulaganja”, kazao je Ivanović.

Ribari ističu da su troškovi ogromni. Godišnje vlasniku ribarice treba 10.000 eura samo za plaćanje veza, obnovu alata i registraciju broda. Ovoj cifri treba dodati izdatke za servisiranje broda, što je u Crnoj Gori već nemoguće jer brodogradilište više ne radi, pa će morati brodove remontovati u Italiji ili Monaku.

Iz ministarstva poljoprivrede kažu da su u intenzivnim pregovorima sa Ministarstvom turizma i održivog razvoja, kao i JP Morsko dobro, u vezi određivanja lokacije za prvi iskrcaj ribe duž crnogorske obale i rješavanje problema veza za ribarska plovila. Kroz izmene i dopune planova stvoriće se uslovi za ribarske luke. Iz ministarstva kao varijantu za ribarsku luku navode i Luku Bar. Međutim, ribari pitaju šta ako se proda i Luka Bar, gdje će tada vezati koče, ističući da je za njihov zaokruženi proces rada mnogo pogodnija pozicija barske Marine, nego Luke Bar.

U ministarstvu poljoprivrede podsjećaju da je budžet za ribarstvo iz godine u godinu raste i ove je projektovan na 443.000 eura, što je 27,3% više nego lani. Objavljena su tri javna poziva za rekonstrukciju brodova i za to je izdvojeno 170.000 eura.

Za Radio Bar, predsednik Udruženja profesionalnih ribara i član Udruženja proizvođača ribe na moru Dragoljub Bajković je kazao da se slaže da ribarima treba ribarska luka, ali i mjesto prvog iskrcaja. Prema njegovim riječima, ministarstvo poljoprivrede pruža ribarima koliko može, ali to nije dovoljno. On je istakao, da su ribari diskriminisani jer plaćaju 19% PDV, a drugi proizvođači 7%.

Ribarima su potrebni povoljni krediti sa gresj periodom od minimalno dvije godine, sa niskim kamatanim stopama (oko 3%), dodajući da za kreditna zaduženja koja imaju plaćaju kamate i do 12 % što im je omča oko vrata. Uz postojeće birokratske barijere, izvršioci jednog od najtežih poslova suočavaju se sa progresivnim problemom – konstantnim smanjenjem ribljeg fonda u crnogorskim vodama,koji je za poslednju deceniju i po preplovljen.

GRAĐANI CRNE GORE PROSJEČNO JEDU 8 KG RIBE GODIŠNJE

Prema zvaničnim podacima iz poglavlja 13- stanovnici Crne Gore jedu manje od 8 kilograma ribe godišnje, i daleko su van prosjeka evropskog standard, kao i stanovnici Rumunije, Bugarske, Mađarske.

{galerija}more/2017/4/ribari{/galerija}

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar