Teško je održavati drveni čamac

br 501 

Drvo kao brodograđevni materijal gubi utrku u odnosu na plastiku.

O drvenim čamcima, njihovoj obnovi i revitalizaciji uglavnom su zaslužni vlasnici koji ih obnavljaju i održavaju snalazeći se na razne načine.

Da li stari drveni čamac može naći svoje mjesto u sadašnjosti ili će polako nestati?

Obnavljajući ovih dana uz pomoć prijatelja barku, staru drvenu korčulanku u izvornom obliku, čuvamo prošlost, vrijednu i poučnu.

Siguran sam da će, dugoročno gledajući  donosioci odluka, možda i muzejskim očima vidjeti koliko je stari drveni čamac tradicionalne gradnje veliki potencijal kao maritimna kulturna baština jedne zemlje, i pomoći vlasnicima drvenih barki u Crnoj Gori, na lokalnom ili državnom nivou, stimulansima radi njihovog očuvanja i održavanja.
A.B.

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar