Lučki kran vrijedan 6,4 miliona eura stigao u Port of Adria

Photo 3

Novi mobilni lučki kontejnerski kran proizveden u halama renomirane njemačke kompanije Liebherr, dopremljen je u Port of Adria.

Ukupne nosivosti 70 tona, sa dosegom od 42 metra prema moru, odnosno 14 metara na kopnu i opcijom da obavlja istovar dva kontejnera istovremeno, ovaj kran omogućava servisiranje većih kontejnerskih brodova. Ukupna vrijednost krana je 6,4 miliona eura, i predstavlja jednu je od posljednjih stavki iz obaveznog investicionog programa koji realizuje Global Ports Holding, većinski vlasnik Port of Adria. Kompletan investicioni program biće ispunjen nakon rekonstrukcije južne obale Gata 1, koja će početi uskoro.

Kompanija će na ovaj način značajno povećati produktivnost i efikasnost pretovara kontejnerske robe, te pozicionirati barsku luku među vodeće luke na Mediteranu, što je dugoročni cilj.

“U prethodnom periodu realizovali smo ukupno 11 investicija, vrijednih 10.4 miliona eura. Ulagali smo u veoma važne sisteme sigurnosti i bezbjednosti, u kadar i u opremu. Nabavili smo dva nova mobilna lučka krana, opremu i mehanizaciju za transport kontejnera i generalnih tereta, kolsku vagu. Nedavnim dobijanjem građevinske dozvole stvorili su se uslovi za realizaciju projekta rekonstrukcije južne obale Gata. Ta investicija zaokružiće investicioni ciklus obećan u privatizacionom procesu, sa dodatnih oko 3 miliona eura”, naveo je Sedat Kara, izvršni direktor Port of Adria.

U finansiranje dijela investicionog programa uključila se i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), koja je i jedan od akcionara Global Ports Holding-a.

“EBRD prati aktivnosti Global Ports Holdinga u Crnoj Gori od trenutka preuzimanja kompanije Kontejnerski terminal i generalni tereti, prije tri godine. Na osnovu do sada ostvarenog, uvjereni smo da je u pitanju izuzetno dobra kompanija, sa velikim potencijalom za rast. Nakon temeljne analize koju je sprovela Banka, započeli smo proces odobravanja finansijske podrške za dio investicionog programa. To se prije svega odnosi na rekonstrukciju obalnog zida. Banka insistira na poštovanju najviših korporativnih standarda, uključujući zaštitu životne sredine. Global Ports i Port of Adria su do sada poštovali te standarde. Vjerujemo da se takav pozitivan odnos neće promijeniti u budućnosti”, kazao je Giulio Moreno, šef kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Crnoj Gori.

Predsjednik Vladine Tenderske komisije za privatizaciju Branko Vujović istakao je da je investitor ispunio obaveze iz socijalnog programa isplativši otpremnine vrijedne 6,5 miliona eura radnicima koji su iskoristili pravo dobrovoljnog raskida radnog odnosa, napominjući da su to najveće do sada isplaćene otpremnine u Crnoj Gori. “Što se tiče investicija, sa opremom koja je upravo pristigla, ispunjenost investicionih obaveza je 76 odsto. Preostala je još jedna investicija koja se tiče sanacije obalnog zida. Ta investicija nije mogla do sada da se realizuje jer je dozvola za gradnju dobijena prije neki dan zbog lokalnih administrativnih problema i duge procedure. Međutim, sada očekujemo da se ubrza postupak sanacije obalnog zida i da investicija bude u cjelosti završena. Time se ispunjavaju sve obaveze koje je investitor imao iz ugovora o kupoprodaji akcija”, rekao je Vujović.

U periodu nakon privatizacije, zarade zaposlenima su uvećane 35 odsto i redovno se isplaćuju. Kompanija nema zaostalih dugova za poreze i doprinose. Kontejnerski pretovar bilježi kontinuirani rast i za 30 odsto je veći u odnosu na period prije privatizacije. Nakon dvije godine rasta, obim pretovara generalnih tereta u 2016. godini je opao, usljed promjena u radu Železare Smederevo, koja je jedan od značajnih partnera. Sa završetkom investicionog ciklusa stiču se uslovi za bolje pozicioniranje na tržištu.

Iako je primarna djelatnost kompanije pretovar tereta, Port of Adria je u prethodnom periodu prihvatila sedam kruzer brodova, preko kojih je u našu zemlju došlo 8.660 putnika iz Velike Britanije, čime se dao značajan podsticaj lokalnom turizmu i ekonomiji.

{galerija}more/2017/2/portadria{/galerija}

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar