Valorizovati podvodnu kulturnu baštinu!

roniocc 

Regionalna radionica čija je tema rad na donošenju akcionog plana za prekogranični menadžment, poboljšanje i turističku valorizaciju podvodne kulturne baštine kroz ronilački turizam u organizaciji Pomorskog fakulteta Kotor i Turističke organizacije Bar održaće se u Baru, 14. i 15. oktobra 2021. godine u Hotelu Princess

Radionica se održava u kontekstu Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora i u okviru projekta pod nazivom: “Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude” - WRECKS4ALL (https://www.ucg.ac.me/pfkotor/wrecks4all).

Glavni cilj projekta je da doprinese jačanju i diverzifikaciji turističke ponude zasnovane na podvodno-kulturnom nasljeđu regije Istočnog Jadrana kroz prekogranično upravljanje, zaštitu, promociju i održivu valorizaciju brodskih olupina.

Očekuje se da će navedeni projekat u velikoj mjeri doprinijeti poboljšanju trenutnog stanja jedinstvene podvodne kulturne baštine regiona, evidenciji i zaštiti iste, kao i promociji ovog značajnog segmenta savremene turističke ponude.

Planirano je da se na regionalnom nivou predloži najbolji model za predstavljanje destinacijskog menadžementa i menadžmenta podvodnog kulturnog nasljeđa koji će obezbijediti konkurentnost ronilačko-turističkih destinacija Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar