Poljaci za Kupovinu 30 odsto Luke Bar ponudili trećinu od nominalne cijene

luka slika

Sindikat Luke Bar ne podržava predsednika tenderske komisije za privatizaciju Branka Vujovića, ističući netransparentnost postupka prodaje dela ovog preduzeća. Takođe, navode da nisu zaštićeni interesi radnika Luke Bar od strane predstavnika Unije slobodnih sindikata čiji je predstavnik jedan od članova Tenderske komisije, i zbog toga traže da sindikalna organizacija Luke Bar zastupa interese zaposlenih u preduzeću.

Piše: Biljana Dabić (Večernje Novosti)

Lučki sindikat ističe da cijena koju je jedini ponuđač na tenderu “OT Logistics S.A.” iz Poljske ponudio za kupovinu akcija, jednaka je trećini nominalne cene lučkih akcija te je niska i ponižavajuća. Poljska kompanija za kupovinu 30 odsto akcija Luke Bar i za taj procenat vlasništva ponudila 7,1 milion evra.

Iz sindikata Luke Bar podsećaju na činjenice da je ista kompanija kupila 21% akcije Luke Rijeka po nominalnoj cijeni.

„Obaviješteni smo, preko medija, da je Tenderska komisija za privatizaciju (Tenderska komisija) prihvatila ponudu na javnom tenderu radi privatizacije putem prodaje 30% akcija uz mogućnost sticanja dodatnog paketa akcija u kompaniji Luka Bar AD Bar od strane “OT Logistics S.A.” iz Poljske. Sindikalna organizacija Luka Bar AD je u više navrata upozorila Vladu Crne Gore da njen primarni cilj u ovom postupku treba da bude zaštita interesa Luke Bar i njenih radnika. Komisija nije postupila na navedeni način kada su interesi Luke Bar u pitanju“, kazao je predsjednik Sindikalne organizacije Luka Bar Savo Nikotić.

Prema navodima Nikotića, ova sindikalna organizacija i dalje ostaje pri svojim javno iznetim stavovima da je u ovom postupku privatizacije počinjena bitna povreda postupka, kada je Ministar za saobraćaj posetio sjedište jednog od potencijalnog učesnika na tenderu, što je samo po sebi razlog za poništenje tendera.

Lučki sindikat naglašava netransparentnost ovog postupka.

„Detalje ponude koje radnici saznaju preko medija su nepotpuni i nejasni. Nejasno je koja je godina referentna, tj. u odnosu na koju godinu će potencijalni investitor povećati obim pretovara za 70%, kao ni koja je struktura te robe. Dalje, na koji način će potencijalni investitor sprovesti investiciju od 17 miliona evra“, kazao je Nikotić dodajjući „Upoznati smo sa činjenicom da je predstavnik Unije slobodnih sindikata jedan od članova Tenderske komisije. On je diskreditovan činjenicom da je u potpunosti izostala njegova reakcija na nezakonitosti u postupku na koje smo ukazivali, niti je uopšte kontaktirao Sindikalnu organizaciju Luke Bar od samog pokretanja tendera“.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar