Lijepa vjest za vlasnike barki na komunalnom vezu u Marini

br bata

Vlasnik firme YC „Jug“ - Durutović, poznatiji u nautičkom svijetu pod nadimkom Dura, odlučio je da svakome ko ima čamac na komunalnom vezu pruži besplatnu uslugu vađenja i porinuća barke.

Na taj korak odlučio se, kako kaže u duhu pomorskih pravila: „ pružiti pomoć u nevoljama na moru, ali priteći u pomoć i na kopnu kada se može“.

auto klime bakovic 1