Capt. Brakočević : Osvrt na SID sa dalekih mora

pero kapt

Urednik portala JEDRO mi je prije odlaska na brod predložio da ukoliko želim mogu s vremena na vrijeme pisati kolumnu na portalu  vezanu za more i pomorce, i evo, javljam se sa rute na putu  za Roterdam.

Piše: capt.Petar Brakočević


Tako koristim priliku da prokomentarišem odluku Ministarstva saobraćaja i pomorstva da donese pravilnik o Indefikacionom dokumentu za pomorce (SID) jer sam osjetio potrebu da svojim mlađim kolegama i široj javnosti objasnim i predočim ishitrenost pomenutog Ministarstva vezano za izdavanje ovog dokumenta.

Na početku je vrlo važno naglasiti da od ukupno 174 pomorske države koje participiraju u Međunarodnoj Pomorskoj Organizaciji (IMO) samo je 35 država ratifikovalo konvenciju o Indefikacionom dokumentu za Pomorce (SID) što čini samo petinu ili 20% ukupnog broja država.

Zbog toga smatram da je ratifikacija bila ishitrena i da se treba povući što prije i sačekati momenat kada više od polovine država istu ratifikuju jer samo tako i tada konvencija ima smisla i ispunjava svoju svrhu.

Lako je provjerljivo pretragom na Googlu da je u početku bilo 65 država koje su ratifikovale ILO konvenciju C-185 ali kao što se vidi 30 država je povuklo ratifikaciju od tada do danas – verovatno uvidjevši da je besmislena, tako da ih je danas ostalo samo 35 država, od kojih 5 ili 6 nemaju čak ni izlaz na more.

Više o tome- https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312330

Iz Ministarstva kažu da će troškovi biti veći nego troškovi za izdavanje ličnih karata zbog čipa koji će biti u dokumentu što znači da će koštati između 30 i 50 eura, ako ne i više.

Imajući u vidu da će naši pomorci od ovog dokumneta imati benifit samo u ovih 35 država koje su ratifikovale konvenciju svima je jasno koliko je ona potrebna i korisna, pogotovo u ovim državama bez izlaza na more.

Ako je svrha izdavanja ovog dokumenta da bi se popisali i prebrojali svi pomorci i da bi poslije na osnovu toga bilo odlučeno da li da se oporezuju ili ne, onda za takvo prebrojavanje postoje drugi legalni načini koji nas pomorce neće koštati ništa i ja za to imam rješenje uvodjenjem besplatne online samo-registracije svakog pomorca osobno na sajtu Ministarstva.

U medijima se moglo čuti i pročitati da su poskupljele naknade za polaganje ispita u Lučkim Kapetanijama i da hvali kvalitetnog pomorskog kadra sa iskustvom u stručnim komisijama.

Međutim ja smatram da bi svi trenutno nagomilani problemi u našem pomorstvu bili regulisani i eliminisani kad bi se kod nas inplementirao Kiparski model pomorske administracije.

Ja sam 2008 godine boravio 7 dana u Kiparskom registru, gdje sam bio kao pomoćnik direktora Uprave Pomorske Sigurnosti, da bi se upoznao sa radom Kiparskog registra i njihovom pomorskom administracijom.

Po povratku sam podnio izvještaj u kojem sam Ministru Lomparu predložio da u Crnoj Gori inplementiramo Kiparski model Pomorske administracije koji je po meni jako dobar i uz male izmjene primjenjiv kod nas i to bez puno kadrovskih promjena i zapošljavanja novih ljudi.

Treba napomenuti da je Kiparski registar trenutno deseti u svijetu i treći u Evropskoj Uniji sa flotom oko 22 miliona bruto tona.

Ne znam sada, ali 2008 su registar i cijelu pomorsku administraciju vodila samo 4 kapetana i 70 zapošljenih u raznim službama

Kod nas je u Upravi Pomorske Sigurnosti prije spajanja sa Lučkom upravom bilo 102 zapošljena plus 2 kapetanije i zaposleni u ministarstvu.

Nažalost taj moj predlog je ostavljen za neka druga vremena i vjerovatno se još uvjek nalazi u nekoj od fioka Uprave Pomorske Sigurnosti i Ministarstva.

Međutim ja još uvjek imam kopiju izvještaja kod sebe u elektronskoj formi a takođe sam je proslijedio i Uniji Pomoraca sa nadom da će je oni, kao trenutno jedina organizacija u Crnoj Gori koja se trudi u okviru svojih organizacionih i stručnih kapaciteta, da zastupa interese naših pomoraca, predložiti novom Ministarstvu i da se o njoj ozbiljno razmisli ako mislimo da naše pomorstvo pomjerimo sa mrtve tačke.

Iskreno se nadam da će novi Ministar imati razumijevanje za ovaj moj predlog jer ce mu ga Unija pomoraca predložiti kada se sastanu, zajedno sa još dosta drugih inicijativa koje su pripremili.

Ja sam trenutno na brodu MSC ERICA u Engleskom kanalu na put za Rotterdam.

Do ponovnog javljanja u sledećoj kolumni srdačan pozdrav,a kolegama koji plove MIRNO MORE

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar