11.Maj, Svjetski dan pisanja pisama

pismma

Sjećanje na Nikolu Nikotića autora knjige »FILATELIJA U BARU«

Piše: Milun Lutovac

MIKROKOSMIČKA KVADRATURA VREMENA.

Poštanska marka, svjetski putnik, svjedok i čuvar zemlje i naroda, najčešće jezikom okvašena i zalijepljena za koverat, što opet govori o neposrednosti i možda, ljudskoj želji da slovom slovi o jeziku, sličica neobičnog oblika koja je krasila ko zna koja pisma, kojih ljudi, koja su proputovala Zemlju kao što niko nije i neće

- junak je našeg doba –

Istorija otetih trenutaka raznih naroda, smještena u mikrokosmičku kvadratura vremena, cio jedan vijek tumara od čovjeka do čovjeka podsjećajući ga da nije sam na svijetu.
Filatelija jeste hobi, ali tako i toliko poseban, da spada u domen intelektualne strasti koja dobija, s vremenom, ne samo planetarne dimenzije, nego i vanvremenski značaj.
Filatelisti su opsenari gotovo zavisni od svoje kolekcije, ljubomorni na nju i njenu beskonačnu ljepotu, uvijek imaju

nešto unikatno, samo svoje, i uvijek nešto što bi još, i to što prije, trebalo da se pribavi...
Filatelija jeste, zapravo, spoj umjetnosti, nauke i kulture.

U M J E T N O S T – svakako, jer nam pruža vizuelni filing, svaka marka ima svoju priču, gotovo dramu, to je igra formi, oblika, boja, reljefa.

Boka Kotorska sa starim pomorskim kartama, Prvi automobil za prevoz pošte i putnika u Crnoj Gori, Stara maslina na Mirovici kod Starog Bara, Skadarsko jezero i pelikan, Plod Nara, 150 – godišnjica štampanja »Gorskog vijenca« sa štamparskom presom iz onog doba, Njeguši, Durmitor i cvijet čudnog imena, Kanjon rijeke Tare, Rijeka Crnojevića, Novootkrivene biljke sa Prokletija, 500 – godišnjica dolaska na presto Đurđa Crnojevića, 250 godina rođenja Petra I Petrovića, 150 godina puta oko svijeta – portret kapetana Iva Visina i jedrenjak »Splendido«, Parne lokomotive - salonska kola knjaza Nikole iz 1909.g., Savardak, Crmnička kuća, Stjepan Mitrov Ljubiša, Medun i Miljanov Marko, Počekov »Vladika«, Lubardini »Konji«, ženska narodna nošnja, Sveti Ilija i manastir Morača, kolijevka, gusle... iskrsavaju, predjeli, ljudi, događaji, razmotava se, kao klupko, priča o jednom narodu.

N A U K A - neosporno, jer kroz filateliju upoznajemo istoriju, sociologiju društva i države, navike, obicaje ljudi, vladare ...

Filatelija nema vremenskih limita, nema ograničenja, ona ima svoj futur u beskonačnosti, njena kombinatorika je fascinantna, kao šahovska.

K U L T U R A – DA, jer kako drugačije objasniti predstavu koju smo sticali o onim zemljama kada smo prije bilo kakvog drugog iskustva upoznali lice kraljice, obrise krajolika, raskošne katedrale, trgove. Kao da smo i mi putovali s pristiglom poštom.

Laici i ne znaju da neke marke imaju fantastičnu vrijednost, da neke marke štampane u tako i toliko malom, minijaturnom serijalu po vrijednosti, prevazilaze i očekivanja najpohlepnijeg uma.

Filatelista, na neki nacin, svojom kolekcijom, ne pokazuje svoj trud, vrijednost, on daje i viziju sebe kao artificijelne osobe prepune duha, on pokazuje samo trenutak u kojem je njegov trajni rad, ta strast, prekinuta.

Nikola Nikotić autor ove vrijedne publikacije veoma stručno, strpljivo i nadahnuto slaže prikupljenu dokumentaciju o filateliji kod nas, ne krijući pri tom žalost da bi priča o filateliji bila i duža od jednog vijeka da je bilo više smisla za čuvanje onih vrijednosti koje su ove krajeve oduvijek spajale sa svijetom.

Ova knjiga je značajan prilog riznici znanja i kulturi Crne Gore i veliki događaj za grad u kojem i počinje, s početka dvadesetog vijeka, priča o radio-telegrafiji i prvim poštanskim kancelarijama, grad u kojem i ovaj rukopis već više decenija u procesu marljivog proučavanja zri i konačno izlazi na svjetlost dana – Bar.

Danas, eto, vec je i vrijeme internet filatelije, informacije lete brzinom svjetlosti, međutim, miris autenticnih, patiniranih kolekcija filatelistickih maraka plijeni ljudskom nadom da “pukovniku, ipak, ima ko da piše”.

Gospodin Nikotić ovom knjigom se upisuje u red istaknutih kulturnih poslenika grada Bara.

 

nekst bakovic klime

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar