11.Maj, Svjetski dan pisanja pisama

pismma

Sjećanje na Nikolu Nikotića autora knjige »FILATELIJA U BARU«

Piše: Milun Lutovac

MIKROKOSMIČKA KVADRATURA VREMENA.

Poštanska marka, svjetski putnik, svjedok i čuvar zemlje i naroda, najčešće jezikom okvašena i zalijepljena za koverat, što opet govori o neposrednosti i možda, ljudskoj želji da slovom slovi o jeziku, sličica neobičnog oblika koja je krasila ko zna koja pisma, kojih ljudi, koja su proputovala Zemlju kao što niko nije i neće

- junak je našeg doba –

Istorija otetih trenutaka raznih naroda, smještena u mikrokosmičku kvadratura vremena, cio jedan vijek tumara od čovjeka do čovjeka podsjećajući ga da nije sam na svijetu.
Filatelija jeste hobi, ali tako i toliko poseban, da spada u domen intelektualne strasti koja dobija, s vremenom, ne samo planetarne dimenzije, nego i vanvremenski značaj.
Filatelisti su opsenari gotovo zavisni od svoje kolekcije, ljubomorni na nju i njenu beskonačnu ljepotu, uvijek imaju

nešto unikatno, samo svoje, i uvijek nešto što bi još, i to što prije, trebalo da se pribavi...
Filatelija jeste, zapravo, spoj umjetnosti, nauke i kulture.

U M J E T N O S T – svakako, jer nam pruža vizuelni filing, svaka marka ima svoju priču, gotovo dramu, to je igra formi, oblika, boja, reljefa.

Boka Kotorska sa starim pomorskim kartama, Prvi automobil za prevoz pošte i putnika u Crnoj Gori, Stara maslina na Mirovici kod Starog Bara, Skadarsko jezero i pelikan, Plod Nara, 150 – godišnjica štampanja »Gorskog vijenca« sa štamparskom presom iz onog doba, Njeguši, Durmitor i cvijet čudnog imena, Kanjon rijeke Tare, Rijeka Crnojevića, Novootkrivene biljke sa Prokletija, 500 – godišnjica dolaska na presto Đurđa Crnojevića, 250 godina rođenja Petra I Petrovića, 150 godina puta oko svijeta – portret kapetana Iva Visina i jedrenjak »Splendido«, Parne lokomotive - salonska kola knjaza Nikole iz 1909.g., Savardak, Crmnička kuća, Stjepan Mitrov Ljubiša, Medun i Miljanov Marko, Počekov »Vladika«, Lubardini »Konji«, ženska narodna nošnja, Sveti Ilija i manastir Morača, kolijevka, gusle... iskrsavaju, predjeli, ljudi, događaji, razmotava se, kao klupko, priča o jednom narodu.

N A U K A - neosporno, jer kroz filateliju upoznajemo istoriju, sociologiju društva i države, navike, obicaje ljudi, vladare ...

Filatelija nema vremenskih limita, nema ograničenja, ona ima svoj futur u beskonačnosti, njena kombinatorika je fascinantna, kao šahovska.

K U L T U R A – DA, jer kako drugačije objasniti predstavu koju smo sticali o onim zemljama kada smo prije bilo kakvog drugog iskustva upoznali lice kraljice, obrise krajolika, raskošne katedrale, trgove. Kao da smo i mi putovali s pristiglom poštom.

Laici i ne znaju da neke marke imaju fantastičnu vrijednost, da neke marke štampane u tako i toliko malom, minijaturnom serijalu po vrijednosti, prevazilaze i očekivanja najpohlepnijeg uma.

Filatelista, na neki nacin, svojom kolekcijom, ne pokazuje svoj trud, vrijednost, on daje i viziju sebe kao artificijelne osobe prepune duha, on pokazuje samo trenutak u kojem je njegov trajni rad, ta strast, prekinuta.

Nikola Nikotić autor ove vrijedne publikacije veoma stručno, strpljivo i nadahnuto slaže prikupljenu dokumentaciju o filateliji kod nas, ne krijući pri tom žalost da bi priča o filateliji bila i duža od jednog vijeka da je bilo više smisla za čuvanje onih vrijednosti koje su ove krajeve oduvijek spajale sa svijetom.

Ova knjiga je značajan prilog riznici znanja i kulturi Crne Gore i veliki događaj za grad u kojem i počinje, s početka dvadesetog vijeka, priča o radio-telegrafiji i prvim poštanskim kancelarijama, grad u kojem i ovaj rukopis već više decenija u procesu marljivog proučavanja zri i konačno izlazi na svjetlost dana – Bar.

Danas, eto, vec je i vrijeme internet filatelije, informacije lete brzinom svjetlosti, međutim, miris autenticnih, patiniranih kolekcija filatelistickih maraka plijeni ljudskom nadom da “pukovniku, ipak, ima ko da piše”.

Gospodin Nikotić ovom knjigom se upisuje u red istaknutih kulturnih poslenika grada Bara.

 

nekst bakovic klime

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar