Šušter-administrativne takse nepravedne i nepotrebne

sussster

U toku je javna rasprava po Nacrtu odluke o lokalnim administrativnim taksama i opštini Bar, čiji sastavni dio su i 40 raznih tarifa.


Piše: Miloš Šušter

Zakonom je ostavljena mogućnost opštinama za utvrđivanja tarife tih taksi, uz jedino ograničenje da one ne mogu biti veće od tarifa za slične spise i radnje pred organima državne uprave. Znači, nema zakonskih smetnji da opštine i ne naplaćuju te takse.

Smatram da se administrativne takse iz svih 40 predloženih tarifa u opštini Bar ne plaćaju iz veoma opravdanih razloga.
Ukupan prihod od svih administrativnih taksi u Budžetu opštine Bar za 2019. godinu planiran je u iznosu od 80.000 eura, što čini manje od 0,7 posto od Tekućeg budžeta.

Dominantan dio tarifa iznosi 2-3 eura po jednoj potvrdi, uvjerenju, zahtjevu.... što znači da 30.000 – 40.000 građana- stranaka svake godine plati tu taksu, ili preko 100 građana svakog radnog dana, od kojih većina, najmanje pola sata po vrućini i hladnoći čeka u redu pred šalterom Pošte da bi platili tu simboličnu taksu. I ružno i nepotrebno.

Te potvrde, uvjerenja su o podacima koji se nalaze u službenoj evidenciji, toga ili nekog drugog organa lokalne uprave, kojima se te potvrde, uvjerenja podnose. Zato i postoji informacioni centar, odnosno „ Elektronska uprava“.

Tekući budžet opštine Bar iznosi oko 12 miliona eura, a troškovi koji bi se po zakonu trebali finansirati iz toga budžeta iznose manje od 8 miliona eura. Znači, svake godine se od građana naplati poreza preko 4 miliona eura više nego što je potrebno za normalan rad lokalne uprave, čak i u sadašnjim uslovima, kada je broj zaposlenih radnika značajno veći nego što je potrebno.

Postoje i drugi opravdani razlozi, ali vjerujem da je navedeno dovoljno i da će građani Bara razmotriti ovakav predlog.

Stavovi izraženi u ovom tekstu Autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku Jedra.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar