Banović Miodrag: Festival dječijeg teatra Crne Gore

chedo drag

Počelo je ovako...

Od 1999.godine, kada u oblasti kulture Bara nije bilo nikakvih organizovanih aktivnosti za našu djecu, mr sci Miodrag Banović,prof.dok je obavljao dužnost načelnika za sport u Opštini Bar, ustanovio je Festival dječijeg stvaralaštva “Četiri godišnja doba” – Bar koji je sadržao 10 segmenata: folklor, horsko pjevanje, instrumentalnu muziku, solo pjevanje, teatar, ritmiku, balet, recitatore, likovne i literarne radove. Te 1999.godine mr sci Miodrag Banović,prof osnovao je Folklorno društvo “Bar” iz kojeg su nastali današnji folklorni ansambli u Baru, kome je povjerio da bude nosilac organizacije Festivala 1999.godine. Za umjetničke rukovodioce angažovao je Dragana i Draganu Koprivice sa kojima je bio u Folklornom ansamblu “Ž.J.Španac” iz Beograda. Od 2000.-2005.godine godine prenio je organizaciju Festivala na KUD “Jedinstvo”-Bar. Predsjednica Umjetničkog savjeta Festivala bila je potpredsjednica SO Bar Branka Nikezić. Festival je trajao u periodu od 7 godina, od 1999. do 2005.godine, na kojem je učestvovalo 5.545 mladih umjetnika i umjetnica sa područja Opštine Bar. Ove aktivnosti prihvatali su predsjednici Opštine Bar u tom periodu:mr Borislav Lalević, Branimir Gvozdenović i Anka Vojvodić.

Od 2005.godine, na SO Bar, objavio je da je Festival dječijeg stvaralaštva “Četiri godišnja doba” – Bar ostvario svoju misiju, da je podsticao druge koji su osnovali veliki broj raznih sekcija u oblasti kulture djece Bara, koje traju do ove 2024. godine, a trajaće i dalje. Tada je ponudio JP “Kulturni centar” Bar preuzme naziv ovog festivala i da promijene naziv Festival stvaralaštva za djecu “Pod Starom maslinom” u novi naziv Festival dječijeg stvaralaštva i stvaralaštva za djecu “Pod Starom maslinom”, zbog suštinske promjene koncepcije Festivala, što je tada i prihvaćeno.

Teatar „Čedo Dragović“ – Bar osnovan je 2007. godine kao izraz poštovanja prema Čedu Dragoviću, doajenu crnogorskog glumišta. Inicijativu za osnivanje Teatra „Čedo Dragović“ – Bar sa statusom NVO, pokrenuo je mr sci Miodag Banović,prof. koji je uradio i potrebnu dokumentaciju za osnivanje ove NVO, koju je prihvatila porodica Čeda Dragovića i svi učesnici u pozrišnim predstavama koje je režiro Čedo Dragović. „Festival dječijeg teatra Crne Gore” – Bar nastao je 2007.godine iz dramskog segmenta Festival dječijeg stvaralaštva „Četiri godišnja doba“ – Bar kao njegov nastavak. Tada je uradio projekat „Festival dječijeg dramskog stvaralaštva Crne Gore“ – Bar 2007. a naredne 2008. godine promijenio je koncept Festivala, da učesnici budu samo pozorišni anasmbli uzrasta osnovnih škola Bara i Crne Gore, kada je promijenio naziv koji nosi do ove 2024.godine: „Festival dječijeg teatra Crne Gore” – Bar.

Ciljevi ovog projekta: afirmacija talentovane djece osnovnih i srednjih škola Bara i Crne Gore u oblasti pozorišne umjetnosti, da njihov raskošni talenat dođe do punog izražaja, da se promijeni ustaljena praksa da djeca osnovnih škola Bara i Crne Gore budu pasivni posmatrači pozorišnih predstava za djecu u kojima igraju glumci profesionalci, u kojima djeca samo aplaudiraju i za to još na organizovani način izdvajaju novac, da talentovana djeca uzrasta osnovnih škola Bara i Crne Gore grade dječije - svoje pozorište, da se entuzijazam, umjetnički talenat i njihova pozorišna kreativnost iskažu na javnoj sceni i adekvatno nagrade. Na ovaj način pozorište lakše, brže i jednostavnije stiže do doma svakog djeteta, među talentovanom djecom na vrijeme se prepoznaju i angažuju budući glumci, reditelji, scenografi, kostimografi, a kao indirektni efekat utiče i na doedukaciju pozorišne publike. Pored učeničke populacije, Festival utiče i na brži razvoj pozorišne umjetnosti Crne Gore i doprinosi daljem razvoju kulture Crne Gore uopšte!

Ovaj projekat prihvatila je cijela Crne Gora: prijatelji pozorišne umjetnosti Bara i Crne Gore, Opština Bar, JP „Kulturni centar“ Bar, centri za kulturu Crne Gore, obrazovne institucije Bara i Crne Gore, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo finansija, Ministarstvo kulture i građani Bara i Crne Gore.

„Festival dječijeg teatra Crne Gore” – Bar tradicionalno se realizuje u Baru u Dom kulture „V.P.Španac“ – Bar i na pozorišnoj sceni OŠ „Meksiko“ - Bar, na kome učestvuju pozorišni ansambli osnovnih škola Bara i Crne Gore i samostalni pozorišni anasambli za uzrasnu kategoriju djece osnovnih škola Bara i Crne Gore.

Festival je koncipiran tako da se u opštinama Crne Gore organizuju lokalne smotre dječijeg teatra, a najbolje predstave sa opštinskih smotri učestvuju na Državnon Festivalu u Baru. Prema takvoj koncepciji Festival se realizuje od 2007.godine. Koordinacije u opštinama Crne Gore realizovali su centri za kulturu, nadležni sekretarijati, osnovne škole i samostalni pozorišni ansambli Crne Gore. Festival je realizovan sa apsolutnim učinkom od 100 %, odigrane su sve prijavljene predstave.

Bodovanje pozorišnih predstava vršeno je u dvije kategorije: pozorišne predstave učenika/ca osnovnih škola Crne Gore u čijim ansamblima mogu biti samo učenici iste osnovne škole i pozorišne predstave centara za kulturu i samostalnih pozorišnih ansambala Crne Gore uzrasta osnovnih škola, koji nisu uslovljeni pripadnošću istoj školi.

Pozorišni ansambli osnovnih škola i samostalni dječiji pozorišni ansambli uzrasta osnovnih škola bodovali su se odvojeno, po tri nagrade u 8 kategorija: za predstavu u cjelini, za režiju, za scenografiju, za kostime, za žensku ulogu, za mušku ulogu, za epizodnu žensku ulogu i za epizodnu mušku ulogu. Pozorišne predstave Festivala ocjenjivao je stručni žiri od 3 člana u sastavu: Dragiša Simović predsjednik, Milija Šćepanović član i Vladimir Cerović član. Sekretar stručnog žirija bila je Leposava Raičević, a direktor Festivala bio je mr sci Miodrag Banović,prof.

Produkcija Festivala od 2007. godine: odigrano je 247 pozorišnih predstava djece uzrasta osnovnih škola Crne Gore, od kojih je 87 pozorišnih predstava iz Bara, što je 1/3 svih predstava Crne Gore. Ukupan broj učesnika/ca Festivala iznosi 7.099 učesnika/ca. Od toga: u pozorišnim predstavama nastupilo je 4.512 glumaca, a u pratećim umjetničkim programima nastupilo je 2.587 mladih umjetnika/ca iz Bara i Crne Gore. U 2020. godini planirali smo proširivanje Festivala sa još dva segmenta: za djecu predškolskog uzrasta i međunarodni nivo Festivala, na kojem bi nastupile dvije najbolje predstave sa Državnog festivala u Baru i još 8 predstava iz država regiona. Međutim, zbog svjetske pandemije COVID-19, da nebi dovodili u rizik zdravlje naše djece, omladine i građana, odložili smo Festival 2020. i 2021.godine i nastavili organizaciju Festivala 2022.godine. U interesu naše djece, daljeg razvoja pozorišne umjetnosti Crne Gore, kao dijela opšte kulture Crne Gore, vjerujemo da više neće biti razloga za odlaganje Festivala.

U 2023. godini, a isto se desilo i u 2024.godini, Komisija Opštine Bar nije odredila sredstva za Festival tako da nismo u mogućnosti da organizujemo Festival, jer niko od članova Teatra nije milioner već su sve penzioneri koji nemaju mogućnosti da finansiraju troškove organizacije Festivala. Nešto najbolje što se desilo u pozorišnoj umjetnosti Crne Gore je upravo „Festival dječijeg teatra Crne Gore” – Bar, a najgore nešto što bi se moglo desiti to je mogućnost da se ugasi Festival.

S tim u vezi, direktor Festivala mr sci Miodrag Banović,prof. na sastanku Multisektorskog foruma „Bar za Bar“, koji je održan u sali predsjednika Opštine Bar 26.04.2024. godine od 13,00 sati, kojim je predsjedavala potpredsjednica Opštine Bar mr Tanja Spičanović, predložio je: da Teatar „Čedo Dragović“ u budućem periodu preuzme Kulturni centar Bar kao poseban segment za pozorišnu umjetnost, da organizaciju „Festivala dječijeg teatra Crne Gore” – Bar u budućem periodu preuzmu Opština Bar i Kulturni centar Bar, a da svoju dužnost direktora Festivala ustupa upravniku Doma kulture Bar filmskom režiseru Miliji Šćepanović. Sa ovim predlogom upoznao je Organizacioni odbor Festivala na sastanku koji je održan u Domu kulture 26.04.2024. godine od 18,00 sati, koji je jednoglasno prihvaćen. 

Želim da i u buduće bude uspješna pozorišna produkcija osnovnih škola i samostalnih pozorišnih ansambala u kojima će nastupati mladi umjetnici uzrasta osnovnih škola Bara i Crne Gore.

 

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar