Stav: mr Slavica Adžić

lovee bar 

Izostaje integracija TO Bar sa ključnim nosiocima turističkog proizvoda našeg grada

Turistička organizacija Bar sa predstavnicima lokalne turističke privrede treba da koordinira promotivne akivnosti sa ključnim nosiocima turističkog proizvoda, kroz svoju ulogu i zadatak na unapređenju, promociji izvornih vrijednosti područja i stvaranju diverzifikacije proizvoda. Djelatnost turističke organizacije zasniva se na načelu javnog interesa u oblasti turizma, koji determiniše integraciju sa svim učesnicima koji na direktan ili indirektan način doprinose lancu vrijednosti u kreiranju prepoznatljive i kvalitetne ponude, što definiše i Zakon o radu lokalnih turističkih organizacija.
Trebalo bi, da se na polju razvoja turizma i promocije ponude, integriše saradnja sa svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima i organizacijama koje za predmet poslovanja, kako zakon definiše, imaju turističku i ugostiteljsku ili komplementarunu djelatnost, kako bismo na bazi koordinisanih aktivnosti sa ključnim nosiocima ponude vršili promociju svih vidova turizma.
Ovim pristupom ostajemo u okvirima ostvarivanja javnog interesa, ali u oblasti turizma i usmjeravamo aktivnosti na polju pozicioniranja turističkog proizvoda. Nosioci ponude ključni su aspekti razvoja koje prepoznaje turistička tražnja.
Na prestižnom Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, kao i u Novom Sadu, koji je nedavno održan, dobro bi bilo da su gastronomsku ponudu predstavili predstavnici renomiranih hotelskih i ugostiteljskih objekata, kao i učenici i profesori Srednje ekonomske ugostiteljske škole u Baru koja je iznjedrila sjajne mlade kadrove, koji uzimaju učešće na brojnim međunarodnim takmičenjima iz oblasti gastronomije. Vjerujem da bi predstavili znanja i vještine kao što to rade u postojećim hotelsko ugostiteljskim objektima, a radujem se što ćemo imati kadar za buduće hotelske kapacitete koji se već grade u Baru.
Turistička organizacija je zanemarila svoju ključnu ulogu sprovođenja politike razvoja turizma i poboljšanja uslova boravka na teritoriji opštine, tako što izostavlja ključne nosioce koji treba da predstave gastronomsku ponudu u službi svoje djelatnosti i promocije kvaliteta pred očima turističke tražnje.
Uvažavam doprinos koje ostvaruje NVU Žene Bara u svom radu, brigu o humanosti koja je prijeko potrebna društvu. Poštujući human rad ove organizacije, a u duhu mog ličnog uvažavanja integriteta uloge žene u društvu, smatram da narodna kuhinja izaziva poseban senzibilitet kod svakog čovjeka, ali izostanak ključnih nosilaca gastronomske ponude i turističkog proizvoda nije dobra strategija promocije turističke destinacije.
Kroz dugogodičnji rad u turizmu, imala sam priliku da sa aspekta struke, pratim promotivne aktivnosti Turisticke organizacije Bara, koja uvijek vodila računa o načinu predstavljanja i uključenja strukovnih škola i ključnih aktera ponude za promociju na turističkom tržištu.

 

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar