Covid19 otpad- još jedan izazov pandemije!

iman zejnilovic

Već godinu dana, ispod maski krijemo osmjehe i ispod rukavica tople dodire. Kada se sve to skine, kada pokažemo taj osmjeh i oslobodimo topao dodir, kuda idu maske i rukavice- kuda ide Covid19 otpad?

Piše: Iman Zejnilović

Svjesni smo da se u medicinski otpad ubrajaju svi otpadi iz zdravstvenih ustanova, ali se u medicinski otpad izmedju ostalog svrstavaju i ambalaže, dezinficijensi, hemijski otpad i komunalni otpad.

Povećanom upotrebom maski i rukavica u cilju zaštite u toku pandemije Covid19, stvara se znatno veća količina otpada, koji ukoliko je kontaminiran, može biti prenosioc Covid19-Virusa. U zdravstvenim ustanovama, Covid19 otpad se dijeli na infektivni i neinfektivni, a u otpad se svrstavaju: maske, rukavice, brisevi (korišteni u svrhe testiranja na Covid19), igle, viziri, kao i zaštitna odjeca. Covid19 otpad je potrebno odmah na licu mjesta sortirati u skladu sa propisima.

Propisi za odlaganje otpada u domaćinstvu su sljedeći:
-  Lični inficirani otpad odlaže se u plastičnu kesu koja se nalazi u prostoriji u kojoj se boravi. Kesa treba da bude u kanti sa poklopcem.
-  Sav otpad (korišćena lična zaštitna oprema, upotrebljene krpe, i ostali otpad nastao tokom čišćenja kao i lični otpad oboljelog) odlaže se u plastične kese za smeće sa trakom za zatvaranje. Zatim, plastičnu kesu treba staviti u drugu   kesu za smeće i vezati. Kesu treba skladištiti na odgovarajuće sigurno mjesto van domašaja djece. Kesu sa otpadom treba odložiti u kontejner za komunalni otpad tek nakon skladištenja od najmanje 72 sata (tri dana).
-  Osoba koja prikuplja otpad treba da nosi rukavice za jednokratnu upotrebu.
-  Staviti rukavice i navući ih tako da pokriju i predeo ručnog zgloba.
-  Važno je ne dodirivati lice rukavicama koje mogu biti kontaminirane tokom upravljanja otpadom.

U zdravstvenim ustanovama se odlaganje infektivnog Covid19 otpada vrši po sistemu posebnih kanti za otpad, i uz pravilno korišćenje i skidanje zaštitne opreme u cilju odbrane od virusa. Potrebna zaštitna oprema uključuje jednokratne rukavice i mantil za jednokratnu upotrebu sa dugim rukavima, a postupak korištenja je sljedeći:

-  Mora se obratiti posebna pažnja na pranje ruku u skladu sa smjernicama o pravilnom pranju ruku.
-  Mora se obratiti paznja na nacin oblačenja rukavica, tako da one prekriju predio ručnog zgloba i rukave mantila.
-  Skidanje rukavica i mantila na način da se ne kontaminiraju gole ruke, tj. bez dodirivanja spoljašnje površine rukavica jer se smatraju kontaminiranim.

Picture1

Covid19 nema pravila, te je moguće zaraziti kontaminiranim otpadom i djecu i starije osobe. Kao što su nadležne institucije upozoravale i apelovale, potrebno je nositi zaštitnu masku, rukavice kao i redovno prati ruke ili ih dezinfikovati alkoholnih sredstvom.

U Crnoj Gori postoje dva zvanična centra za obradu medicinskog otpada, u Beranama i Podgorici gdje su postavljen i prvi uredjaji za obradu ove vrste otpada, tzv. konverteri (modifikovana verzija autoklav uredjaja) u cilju prikupljanja, sterlisanja i pretvaranja tog otpada u miješani otpad. Plan države je da se takvi uredjaji postave i u Nikšiću i Baru, a zatim i u ostalim gradovima Crne Gore.
Na teritoriji Bara se dnevno iz zdravstvenih ustanova izbaci ukupno 50-55 kg infektivnog otpada, sto je za otprilike dvije trećine više količine nego prije pandemije Covid19.

Tabelarno je prikazana količina otpada u protekloj godini samo na teritoriji opštine Bar prije i nakon godinu dana pandemije Covid19.

Tabela1Slična situacija je i u Vuhanu, u mjestu odakle je potekao Covid19. Tabelarno je prikazan odnos količine infektivnog otpada u roku od 24h prije pandemije i u toku pandemije.

Tabela 2U proteklih par mjeseci smatrala sam potrebnim da izvršim ispitivanje u obliku ankete i saznam mišljenje mojih vršnjaka iz škole na temu: Covid19.

1. Da li se preko nošenih maski možeš zaraziti?
a. DA. b. NE
(96% ispitanika odgovorilo je sa DA) ( 4% ispitanika je odgovorilo sa NE)

2. Da li se preko nošenih rukavica možeš zaraziti Covid19-Virusom?
    a. DA.       b. NE

-   Na pitanje br. 2 je čak 98% ispitanika dalo odgovor “DA” dok je samo 2% ispitanika odgovorilo sa “NE”.

3. Gdje odlažeš upotrebljenu masku:

a. U kantu. –  42% ispitanika je odgovorilo.
b. U kesu, pa u kantu. –  4% ispitanika je odgovorilo.
c. Slučajno je bacim. –  54% ispitanika je odgovorilo.

Na osnovu ove ankete, došla sam do zaključka da mladi nijesu dovoljno informisani o “pravilniku ponašanja” u toku pandemije Covid19-Virusa. U cilju informisanja mladjih generacija, napravila sam flajere na kojima se nalaze uputi za pravilno odstranjivanje zaštitne opreme, pravilno pranje ruku i načini na koje možemo sačuvati i sebe a i svoje najmilije.

U toku ovih godinu dana shvatila sam koliko je zdravlje, higijena i pažnja bitna za bolje sjutra, te sam dosla na par ideja za poboljšanje rada prvenstveno škola i vrtića (ustanova gdje mlade generacije provode dosta vremena), pa onda ugostiteljskih objekata i drugih objekata koji pružaju javne usluge.

Sledeći prijedlozi se odnose na obrazovno-vaspitne ustanove:
1.  Postavljanje kanti za infektivni otpad na par mjesta u školi, jer sam bila svjedok bacanja zaštitnih maski u hol škole, ili u prirodu tj. oblast ispred škole, koje ne samo da može biti opasno po životinje već će biti opasno po vegetaciju kao i biodiverzitet.

Picture2

2.  Smatram da je potrebna posebna i adekvatna obuka osoblja kada je riječ o prikupljanju kontaminiranog otpada i dezinfikovanju dodirnih površina. Ponudila bih da lično ja pomognem u obuci osoblja, jer će se na taj nacin pokrenuti inicijativa od strane ostalih vršanjaka da brinu o sebi i okolini.

3.  Zakačila bih flajere sa pravilima za odlaganje ličnog otpada svugdje po školi, kako bi ljudi bili što više informisani.

Šta je covjek bez zagrljaja, kontakta i pažnje? Mi već godinu dana ne znamo za upravo ono što nas čini ljudima,a nismo svjesni da nam je potrebno jako malo da se prisjetimo ko smo i šta smo. Potrebno nam je samo malo samokontrole i istrajnosti, samo malo pridržavanja. Krenimo od sebe, zaista nije teško!

Korištena literatura: https://epa.org.me/ , www.ijzcg.me/me/otpad-covid19

Autor: Zejnilović Iman.
Mentor: mr. sci. Tršić Jadranka.

        Članak je na konkursu “Mladi ekoreporteri”, kojeg je, po četrnaesti put, organizovala NVO “EKOM” za učenike osnovnih i srednjih škola Crne Gore, u sklopu programa Fondacije za ekološku edukaciju (FEE) bio prvonagradjeni.  Kao predstavnica Crne Gore Iman učestvuje na međunarodnom konkursu eko-reportera.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar