Doo Komunalne djelatnosti objavljuje saopštenje!

prskanje palme

Radna karenca preparata je 1 dan.

Sektor Gradsko zelenilo dana 11.03.2021. i 12.03.2021.godine sa početkom u 07⁰⁰h (ako vremenski uslovi budu dozvoljavali) vrši će preventivno hemijsko tretiranje (zalivanje) Kanarskih palmi čija je visina debla ispod 1,5 metara a koje se nalaze na javnim zelenim površinama Opštine Bar, u cilju suzbijanja štetočine crveni surlaš-Rhynchophorus ferrugineus (Oliver).

Tretiranje će se raditi sa preparatom Dimetogal, aktivne materije dimetoat. U koncentraciji 20ml/10lit vode.

Sredstvo za zaštitu bilja je opasno za pčele.
Molimo građane da tih dana ne prilaze i ne dodiruju palme na pomenutim lokacijama

auto klime bakovic 1