Kako koristiti servis eZdravlje

mion zdra

NVU "Naše doba" objavilo je video-uputstvo za korišćenje servisa eZdravlje.


Objavili smo ga, uz podršku fAKT-a, na sajtu http://nasedoba.me/aktuelno/kako-koristiti-servis-ezdravlje/ i na Facebook-u: NVU “Naše doba”, saopštili su javnosti.

O portalu eZdravlje

Portal eZdravlje omogućava korišćenje i pruža informacije o elektronskim servisima u zdravstvenom sistemu Crne Gore.

Pristup portalu je moguć putem web adrese (www.ezdravlje.me) ili odgovarajuće mobilne aplikacije (eZdravlje.me). Prijava se obavlja ukucavanjem broja zdravstvene knjižice (desetocifreni broj koji je upisan na prvoj strani zdravstvene knjižice) i PIN koda. Da biste pristupili elektronskim servisima, neophodno je da se obratite svom izabranom doktoru ili nadležnoj područnoj jedinici/filijali Fonda ili uputite zahtjev elektronskim putem na našem portalu, kako biste dobili odgovarajući PIN kod. Uz lozinku (PIN), svaki osiguranik dobija osnovne informacije o načinu pristupa Portalu.

auto klime bakovic 1