Visoko priznanje za Opštinu Bar

 priz so

U ime Opštine Bar, priznanje je preuzela menadžerka Opštine, Tanja Bardić.

Opština Bar je druga najbolje rangirana lokalna samouprava u okviru Indeksa otvorenosti i transparentnosti crnogorskih opština za 2022. godinu.
Ceremonija uručenja nagrada upriličena je u okviru prvog Festivala lokalne demokratije, održanom u Podgorici.

Na bazi opsežnog istraživanja koje je sprovela NVO „Aktivna zona“ u saradnji sa agencijom Damar, a koje je uključivalo ispitivanje javnog mnjenja, fokus grupe i analizu internet prezentacija crnogorskih opština, Opština Bar se našla u samom vrhu u pogledu dostupnosti informacija i dokumenata od javnog značaja. Analizom je, kroz set od 50 pitanja, bilo obuhvaćeno šest ključnih tematskih oblasti: skupština opštine, budžet, borba protiv korupcije, opšte informacije, javne nabavke i oblast javnih rasprava, javnih konkursa i saradnje sa NVO. U pružanju informacija u oblasti javnih nabavki, kao važnog indikatora antikorupcionih politika, Opština Bar se pozicionirala kao lider, zauzevši prvo mjesto.

 Rezultati i preporuke iz analize su izvrsna osnova za dalji rad na unapređenju stanja u ovoj oblasti. Transparente opštine i njihove službe koje rade u najboljem interesu svojih građana su temelj savremene i funkcionalne lokalne demokratije kojoj težimo.

Istraživanje je sprovedeno u sklopu projekta „Partnerstvo za lokalnu demokratiju“, koji je podržan kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar