Potpredsjednica Spičanović u Madridu

Madrid 5

Studijska posjeta CG delegacije Madridu na temu o praksama dobrog upravljanja.

Potpredsjednica Opštine Bar, Tanja Spičanović bila je dio crnogorske delegacije koja je u periodu od 20. do 23. februara boravila u Madridu, u okviru studijske posjete "Otvorena uprava i dobro upravljanje". Članovi delegacije bili su poslanici Skupštine Crne Gore koji su članovi neformalnog multipartijskog Foruma za dobro upravljanje, zajedno sa predstavnicima Prijestonice Cetinje i opština Bar, Plav i Žabljak.
Posjeta je organizovana u sklopu projekta ,,Osnaživanje kapaciteta i procesa za dobro upravljanje u Crnoj Gori'' koji realizuje Međunarodni republikanski institut (IRI).

Madri 1
Ova posjeta imala je za cilj upoznavanje sa primjerima uporedne prakse u sprovođenju principa dobrog upravljanja u okviru parlamenta i na lokalnom nivou, a u vezi sa multipartijskom saradnjom i sprovođenjem inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP).

Madrid 4
U okviru posjete sastanci su održani sa predstavnicima Parlamenta Španije (Congreso de los diputados), Gradskog vijeća Madrida i Ministarstvom digitalne transformacije i javne uprave.
Sa predsjednikom parlamentarnog Odbora za međunarodne odnose, Huan Karlos Ruiz-Boixom razgovarano je o evropskim integracijama Crne Gore i refromama koje se na tom putu sprovode uz nadu da će Crna Gora uskoro biti dio EU porodice. Potvrđena je snažna podrška širenju EU i značaj NATO savezništva. Predstavljeni su rezultati nakon predsjedavanja Španije Savjetom EU, pogotovo u politikama zelene tranzicije, jačanja socijalne pravde i jedinstva EU.
Sa predsjednicom parlamentarnog Zajedničkog odbora za koordinaciju i monitoring Strategije za postizanje ciljeva održivog razvoja, Engraciom Rivera Arias razmijenjene su ideje i preporuke za bolju promociju ciljeva održivog razvoja, u kontekstu vrijednosti koje ciljevi predstavljaju i koji su orijentir za javne politike, prije svega programe socijalne podrške, kojima se moraju rukovoditi nosioci odluka bez obzira na brojne izazove koji utiču na uslove u kojima se politike kreiranju. Primjer uspostavljanja odbora u okviru Parlamenta koji se bavi ovim pitanjem, ocijenjen je kao snažan pokazatelj političke volje i izgradnje kompletnog institucionalnog okvira ka ispunjavanju Agende 2030.
Primjena vrijednosti OGP-a na lokalnom nivou predstavljeni su u Vijeću Madrida. Predstavljeni su njhovi važni projekti i rezultati na polju transparetnosti i efikasnog pružanja javnih usluga kroz okvir Lokalnih OGP akcionih planova. Posebnu pažnju privukli su uspostavljeni okviri za borbu protiv korupcije i njenu prevenciju, pristup otvorenim podacima, kao i postupak participativnog kreiranja budžeta, otvorenog budžeta i njegove jednostavnije prezentacije građanima, te način uključivanja velikog broja građana u procese odlučivanja i praćenja javnih politika. Iskustva, rezultate i izazove u uspostavljanju otvorene, odgovorne i prustupačne gradske uprave, predstavili su: María Pía Junquera Temprano, generalna direktorica za građansku participaciju, Ángela Pérez Brunete, generalna direktorica za transparentnost i kvalitet, Luis Rodriguez Vega, šef servisa za inovacije i participaciju, Karlos Granados, direktor madridske Kancelarije za borbu protiv korupcije i prevara i Fernando de Pablo Madrid, generalni direktor Digitalne kanelarije Vijeća Madrida.
Lazaro Tunjon, generalni direktor otvorene uprave u Ministarstvu digitalne tarnsformacije i javne uprave, je vrlo detaljno predstavio proces ko-kreacije nacionalnih OGP akcionih planova, rad Multisektorskog foruma, kao i pravce budućeg djelovanja Španije u okviru OGP zajednice, naročito u ulozi ko-predsjedjedavajuće zemlje u Upravnom odboru OGP-a.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar