ŠESTI SEMINAR: Prava iz socijalne i dječije zaštite

org slijpiih

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj saopštava javnosti...

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj 14. Februara u svojim prostorijama u Baru, organizovala je šesti jednodnevni edukativni seminar za osobe sa invaliditetom, članove njihovih porodica, roditelje i staratelje djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Prava iz socijalne i dječije zaštite”.
Svi prisutni na seminaru bili su u prilici da unaprijede nivo znanja o pravima iz socijalne i dječije zaštite,kao i o vrstama i pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite.
U skladu sa aktivnostima projekta organizovani su jednodnevni edukativni seminari i u Beranama, Bijelom Polju, Podgorici, Nikšiću i Ulcinju.
Seminar je jedna od aktivnosti na projektu “Podrška unapređenju kvaliteta života OSI”, koji je podržan od Komisije Ministarstva rada i socijalnog staranja za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom za 2023 godinu, pod nazivom “Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju”.
Predsjednik Organizacije Veselin Joketić pozdravio je učesnike seminara, i govorio o detaljima projekta čiji je opšti cilj “Doprinos većem stepenu socijalne integracije osoba s invaliditetom i djece sa smetnjama u razvoju kroz unapređenje vaninstitucionalnih oblika podrške socijalne i dječije zaštite u širem smislu.”
Specifični cilj (svrha) projekta koji će biti ostvaren realizacijom predviđenih aktivnosti: “Osnažiti i informisati osobe sa invaliditetom, djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihove roditelje i/ili staratelje radi unapređenja njihovog ukupnog kvaliteta života i većeg stepena socijalne integracije kroz edukaciju i informisanje o pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite.”
Direktnu ciljnu grupu čine osobe s invaliditetom, djeca i mladi sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovi roditelji/staratelji sa područja cijele Crne Gore.

U potpisu, Predsjednik Veselin Joketić

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar