Bar: Lokalni akcioni plan za mlade

ulica barska

Javni poziv Opštine Bar za predlaganje člana radne grupe iz reda NVO.

Opština Bar raspisala je Javni poziv nevladinim organizacijama sa teritorije opštine Bar za predlaganje učesnika/ca za učešće u radnoj grupi povodom izrade Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu, čije je kreiranje predviđeno nacionalnom Strategijom za mlade za period 2023-2027 i Akcionim planom za 2023-2024.

Novokreiranim Lokalnim akcionim planom će se, između ostalog, definisati i intervencije koje se mogu realizovati u saradnji sa NVO, a koje trebaju doprinijeti ostvarenju zacrtanih operativnih ciljeva.

S tim u vezi, NVO su pozvane da delegiraju svoje predstavnike za kreiranje aktivnosti u oblastima unaprijeđenja omladinskog rada, neformalne edukacije, promocije programa mobilnosti; unaprijeđenja mehanizama za podršku inicijativama mladih, učestvovanja u donošenju odluka i razvoju zajednica; unaprijeđenja položaja mladih kroz međuresorni pristup i, u konačnom, unaprijeđenja normativno-institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike.

Prijave se podnose na propisanom obrascu koji je dostupan na zvaničnoj web stranici Opštine Bar: www.bar.me, u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Sekretarijat za sport i mlade, Prijava na Javni poziv za predlaganje predstavnika za učešće u radnoj grupi povodom kreiranja Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024.", na šalterima Građanskog biroa Opštine ili putem pošte na adresu: Bulevar Revolucije br.1, 85000 Bar.

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, zaključno sa 24.11.2023.godine.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar